SuperBiz wiadomości 60 procent Polaków nie wie jak działa ZUS

60 procent Polaków nie wie jak działa ZUS

30.11.2016, godz. 15:13
60% Polaków nie wie, jak działa ZUS
foto: Shutterstock / Fotomontaż SE

60 proc. Polaków nie ma żadnej wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych lub jest ona szczątkowa – wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych i Millward Brown na zlecanie ZUS. Zadowalający poziom wiedzy w tej mierze ma mniej niż 10 proc. respondentów.

Ankietowani, którzy wzięli udział w badaniu Zakłady Ubezpieczeń Społecznych w lipcu i sierpniu mylili poszczególne rodzaje ubezpieczenia. Niejednokrotnie nie odróżniali ubezpieczenia chorobowego od zdrowotnego, przypisując ZUS odpowiedzialność za ochronę zdrowia. Mylone ze sobą są ubezpieczenia rentowe i wypadkowe.

Sprawdź także: Kolejne pomysły ZUS - albo praca, albo emerytura powszechna

„Z badania wyłania się obraz społeczeństwa, które nie zna zasad i przepisów związanych z odprowadzaniem składek od różnego rodzaju umów. Dwie piąte badanych nie potrafiło wskazać na poprawną odpowiedź w pytaniu o obowiązki składkowe wynikające z różnych form zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej" - czytamy w komunikacie ZUS.

Połowa ankietowanych nie wiedziała jakie obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych rodzi zawarcie umowy zlecenia. Relatywnie najwięcej osób zdaje sobie sprawę z obowiązków składkowych w przypadku prowadzenia własnego biznesu. Tylko 1/4 ankietowanych trafnie wskazała na instytucje III filara emerytalnego. Blisko 1/3 jako instytucję trzeciofilarową identyfikowała OFE.

Czytaj też: ZUS zatrudnił 30 dyrektorów. Szuka jeszcze 13

Prawie 40 proc. uczestniczących w badaniu stwierdziło, że wysokość składek na ubezpieczenia społeczne ustala w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zaskakujące jest, że tylko połowa badanych wskazała, że jednym z podstawowych zadań ZUS jest pobieranie składek i wypłata świadczeń. Ponad 40 proc. ankietowanych uznało, że Zakład wypłaca świadczenia z własnego budżetu, a blisko 50 proc. nie wie jaka jest zależność między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Funduszem Ubezpieczeń Społecznych.

Badanie Instytutu Spraw Publicznych oraz Millward Brown z zakresu wiedzy Polaków o systemie ubezpieczeń społecznych zostało przeprowadzone z wykorzystaniem zarówno metod ilościowych – wywiadów osobistych wspomaganych komputerowo, jak i jakościowych – zogniskowanych wywiadów grupowych. Pierwszą z nich objęto reprezentatywną próbę 1030 osób w wieku 15-75 lat. Druga objęła pięć grup fokusowych: przedsiębiorców, osoby pracujące najemnie, uczniów i studentów, osoby mające przerwę w aktywności zawodowej oraz nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych.

Źródło: ZUS

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: