SuperBiz wiadomości Idą korzystne zmiany w zasiłkach dla osób niepełnosprawnych

Idą korzystne zmiany w zasiłkach dla osób niepełnosprawnych

31.08.2016, godz. 12:33
NIEPEŁNOSPRAWNI POD DOBRĄ OPIEKĄ: Chorzy i ich rodziny nie są skazani tylko na siebie
foto: SHUTTERSTOCK

Już od 1 stycznia 2017 r. w życie mogą wejść nowe, korzystniejsze dla niepełnosprawnych, przepisy dotyczące przyznawania im zasiłków w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji materialnej. Oto, na czym mają polegać zmiany.

Nowe regulacje mają dotyczyć tzw. zasiłków stałych. Przysługują one m.in. osobom całkowicie niezdolnym do pracy, których miesięczny dochód jest niższy niż 634 zł (jeśli zamieszkują samotnie) lub 514 zł na osobę (jeśli pozostają w rodzinie). W takich przypadkach kwota zasiłków waha się do 30 do 604 zł miesięcznie. Choć kwoty te wydają się wręcz śmiesznie niskie, dla wielu niepełnosprawnych w najcięższej sytuacji materialnej i tak mogą okazać się zbawienne. Co należy zrobić, aby zasiłek dostać?

ZOBACZ TEŻ: Przyjęli milion uchodźców, a ograniczą zasiłki obywatelom UE?

Procedura jest skomplikowana. Do otrzymania pieniędzy konieczne jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na które trzeba poczekać (nawet rok!). Aby otrzymać dokument, trzeba stawić się przed zespołem specjalistów, który decyduje o nadaniu stopnia niepełnosprawności. Po tym osoba niepełnosprawna dostaje papier potwierdzający, że czeka na orzeczenie komisji. Z nim może się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej wraz z innymi potrzebnymi dokumentami (m.in. wnioskiem o przyznanie zasiłku stałego i dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium dochodowego).

W tym momencie wszczyna się podstępowanie ws. przyznania zasiłku, przeprowadza wywiad środowiskowy i… procedura zostaje zawieszona do momentu otrzymania zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności. Dopiero, kiedy zostanie ono wydane, pieniądze z zasiłku mogą być wypłacone osobie potrzebującej (od miesiąca, w którym złoży końcowy dokument otrzymany przez orzeczników). Oznacza to, że przez cały czas, kiedy ktoś oczekuje na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nie może otrzymać pieniędzy z pomocy społecznej. I to właśnie ma się zmienić, bo obecny stan za niezgodny z Konstytucją uznał Trybunał Konstytucyjny. Aktualne przepisy stracą moc 31 grudnia br.

Już od 1 stycznia 2017 r. w życie ma wejść nowe prawo, nad którym pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zakłada ono, że osoba niepełnosprawna otrzyma pieniądze już od miesiąca, w którym zwróci się o zasiłek stały do pomocy społecznej. Tak, jak do tej pory, będzie musiała złożyć wniosek wraz z potwierdzeniem, że oczekuje na decyzję specjalistów, ale nie będzie ona od razu potrzebna do wypłaty środków. Jak wyjaśnia nam ministerstwo, zainteresowanemu będzie przysługiwał tzw. zasiłek okresowy. Nie może być on niższy niż 20 zł miesięcznie. Jego górna granica zależy od różnicy między dochodem osoby niepełnosprawnej mieszkającej samotnie lub z rodziną, a wspomnianymi w pierwszym akapicie kryteriami dochodowymi i nie może być niższa niż połowa tej różnicy (zasiłek okresowy w przypadku osoby samotnej nie może wynosić więcej niż 418 zł miesięcznie).

ZOBACZ TEŻ: Kobieta straciła zasiłek, bo bierze 500+. Czy urzędnicy mieli prawo zabrać jej pieniądze?

Co ważne, zasiłek okresowy będzie wypłacany „z automatu”, a kiedy lekarze orzecznicy już wydadzą zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności, zostanie zastąpiony zasiłkiem stałym. „Ponieważ zasiłek okresowy będzie przyznawany osobom, które spełniają wymogi dla tego świadczenia, nie będzie konieczności jego zwrotu w sytuacji, gdy osoba nie otrzyma orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Konstrukcja nowych przepisów chroni więc osoby ubiegające się o zasiłek stały od ewentualnej konieczności zwrotu zasiłku” - czytamy w oświadczeniu ministerstwa. „Wskazany projekt jest w chwili obecnej przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Po przyjęciu przez Radę Ministrów projekt trafi do dalszych prac w Sejmie” - dodaje resort.

Źródła: komunikat MRPiPS wydany specjalnie dla SuperBiz.pl, mpips.gov.pl, opspszczyna.pl, radiozet.pl

autor: Piotr Osiński zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: