SuperBiz wiadomości Polska Grupa Zbrojeniowa pod lupą NIK

Polska Grupa Zbrojeniowa pod lupą NIK

06.01.2017, godz. 12:16
wojsko polskie
foto: Super Express

Polska Grupa Zbrojeniowa powstała bez przeprowadzenia rzetelnych analiz, bez biznes planu i strategii działania - wylicza Najwyższa Izba Kontroli. W związu z tym NIK negatywnie ocenia przygotowanie projektu  konsolidacji przedsiębiorstw przemysłu obronnego.

Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Polską Grupę Zbrojeniową, która obecnie skupia 60 firm, głównie z branży zbrojeniowej, a jej kapitał wynosi ponad 5 mld zł. PGZ miała konsolidować przedsiębiorstwa przemysłu obronnego będące własnością Skarbu Państwa. Jednak okazuje się, że proces tworzenia tej grupy i obecne funkcjonowanie nie jest bez zarzutów. Celem kontroli NIK była ocena, czy proces tworzenia Polskiej Grupy Zbrojeniowe S.A. przebiegał prawidłowo, a zakładane rezultaty utworzenia i działalność Grupy zostały osiągnięte. Badaniami objęto okres od początku 2012 r. do połowy 2016 r.

Zobacz: Które sklepy są czynne w Trzech Króli

Co się okazało? Jak czytamy w komunikacie NIK: konsolidacja sektora przemysłu obronnego w strukturze nowego podmiotu gospodarczego - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. - nie została poprzedzona rzetelnymi analizami systemowymi. Jedynym celem procesu była koncentracja kapitału, bez określenia planu konsolidacji spółek wniesionych do Grupy i wynikających z tego potencjalnych korzyści. Mimo upływu trzech lat od jej utworzenia nie została przedstawiona ostateczna wizja funkcjonowania Grupy i nadal nie wdrożono jej strategii. Wciąż nie są osiągane korzyści dla Sił Zbrojnych RP w postaci dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz usprawnienia procesu modernizacji polskiej armii.

NIK neguje także wybór siedziby PGZ w Radomiu. Zdaniem NIK wybór siedziby PGZ S.A. w Radomiu nie był uzasadniony względami merytorycznymi, w momencie podejmowania tej decyzji. Podjął ją Minister Skarbu Państwa bez konsultacji z Ministrem Obrony Narodowej. Wynajęte w Radomiu powierzchnie biurowe przekraczają bieżące potrzeby Grupy. Bowiem faktyczna działalność Spółki, w tym jej Zarządu, ma miejsce w Warszawie. W związku z tym w stolicy wynajmowana jest powierzchnia biurowa. Jej dublowanie generuje dodatkowe koszty.

Zobacz: Poczta Polska podnosi ceny

NIK w wynikach kontroli nie zostawia suchej niki na nieistniejącym już Ministerstwie Skarbu Państwa. Zdaniem NIK Ministerstwo Skarbu Państwa nie potrafiło ocenić skuteczności procesu konsolidacji. Nie było w stanie rzetelnie ocenić wpływu powstania PGZ S.A. na dostawy uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz usprawnienia procesu modernizacji polskiej armii.

NIK zwróciła się z wnioskami do Ministra Skarbu Państwa o: wypracowanie strategii właścicielskiej dalszego funkcjonowania PHO Sp. z o.o., która jest znaczącym akcjonariuszem PGZ S.A.,a także o uregulowanie zasad współpracy z Ministrem Obrony Narodowej w wykonywaniu uprawnień właścicielskich wobec PGZ S.A. oraz PHO Sp. z o.o. Natomiast do  Zarządu PGZ S.A. NIK skierowała wniosek o dokonanie analizy zasadności utrzymywania dwóch lokalizacji biur Spółki oraz podjęcie próby negocjacji umowy najmu pomieszczeń biurowych w Radomiu, w celu dostosowanie jej warunków do realnych potrzeb PGZ.

Źródło: NIK

tagi: NIK PGZ
Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: