Telewizor czy projektor?

i

Autor: GettyImages

250 plus potwierdzone! Polacy dostaną pieniądze na zakup telewizora

2022-03-25 13:16

Dopłata 250 zł na zakup telewizora. Ustawa przewidująca 250 zł dofinansowania do zakupu telewizora w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej trafi do podpisu prezydenta. Senat w czwartkowym głosowaniu zdecydował, że nie będzie proponować poprawek do jej treści.

Dopłata 250 zł na zakup TV

Senat przyjął w czwartek bez poprawek nowelizację ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC będzie wiązała się dla części gospodarstw domowych z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do nowego standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej. 24 lutego Sejm uchwalił ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Ustanowiła ona świadczenie w wysokości do 100 zł dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej za zakup dekodera lub odbiornika telewizyjnego.

500 plus już nie wystarcza. Polacy ŻĄDAJĄ 700 plus. "PiS DAJE ZA MAŁO! Nie mamy pieniędzy! | KOMENTERY

Obecna nowela doprecyzowuje krąg osób uprawnionych do świadczenia i ustanawia dwa rodzaje dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera. Program ma być realizowany do końca 2022 r. Zgodnie z ustawą "świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego przysługuje jednej pełnoletniej osobie, zameldowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy powyżej 30 dni, jeżeli trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego (...) bez uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych gospodarstwa domowego tej osoby”.

Wniosek o uzyskanie świadczenia będzie można składać elektronicznie – z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Umożliwi to uzyskanie świadczenia także przez osoby z ograniczonym dostępem do usług cyfrowych. W odpowiedzi na złożony wniosek osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany we wniosku adres email - lub w postaci wydruku w przypadku wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Przyznany kod będzie można realizować w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz poprzez internetowe platformy sprzedażowe. Planowany koszt dla budżetu wynosi 620,5 mln zł.

Sonda
Czy masz już cyfrowy dekoder w standardzie DVB-T2 HEVC?

Operacja przejścia na nowy standard nadawania będzie przeprowadzana w czterech etapach. Pierwszy etap - od 28 marca 2022 r. - będzie dotyczyć województw dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap - od 25 kwietnia 2022 r. - województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, trzeci etap - od 23 maja 2022 r. – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, zaś czwarty, od 27 czerwca 2022 r. - województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Zaplanowana na ten rok przez Komisję Europejską zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, polegająca na zamianie dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC, jest związana z uwolnieniem częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Nowy standard telewizji naziemnej umożliwi także dostęp do większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze