Darowizna

i

Autor: Shutterstock Darowizna

Jest decyzja sądu

Darowizną w gotówce zainteresuje się skarbówka? Jest nowa uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

2023-03-21 11:15

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął czy dzieci lub wnuki, które otrzymały w darowiźnie gotówkę od rodziców czy dziadków będą musiały odprowadzić od danej kwoty podatek. Uchwała może być zaskoczeniem dla wielu osób. Co postanowił NSA?

Podatek od darowizny. naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę

Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę dotyczącą opodatkowania darowizn. Wynika z niej, że "jeśli pieniądze były dawane z ręki do ręki, to, nawet gdy obdarowany wpłaci je na swoje konto, musi zapłacić od nich podatek. By darowizna była zwolniona z podatku musi być udokumentowana". Orzeczenie to zostało uchwalone wbrew stanowiskom Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego.

Darowizny przekazywane najbliższej rodzinie (dzieciom, małżonkom, wnukom itp.) są zwolnione z podatku, jeżeli spełnią dwa warunki określone w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn:

  • obdarowany zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o otrzymaniu darowizny w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania pieniędzy
  • otrzymanie pieniędzy zostanie udokumentowane "dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym".

Jak przypomina portal Business Insider, jeżeli darowizna nie przekracza 10 434 zł w okresie pięciu lat nie podlega opodatkowaniu. Komplikacje pojawiają się jednak przy przekazywaniu wyższych kwot.

Brak jednolitego rozstrzygania. RPO interweniował w Ministerstwie Finansów

W związku z brakiem jednolitego rozstrzygania tego typu spraw, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył wniosek do NSA o wydanie uchwały uprzednio interweniując w tej sprawie w Ministerstwie Finansów. W resorcie finansów wystosował apel o doprecyzowanie przepisów lub zmianę na korzyść dla podatników interpretacji dokonywanych przez urzędy skarbowe. Jak przytacza Business Insider, Ministerstwo podkreśliło, że "nie zmieni przepisów, dopóki nie będzie przełomu w orzecznictwie sądów".

"RPO zwracał uwagę, że część sądów orzekała, że darowiznę można udokumentować jedynie przelewem na konto w banku, SKOK lub przekazem pocztowym. Innymi słowy, nie można darować pieniędzy w gotówce, nawet jeśli obdarowany wpłaci ją na swoje konto w banku. Tak przekazana darowizna nie jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie jednak z drugą linią orzeczniczą ojciec może darować gotówkę synowi, a ten może ją wpłacić na swoje konto bankowe i skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Słowem, przelew z konta na konto nie jest niezbędny" - przytacza Business Insider.

Końcowe stanowisko rzecznika Praw Obywatelskich brzmiało, że "darczyńca może przekazać obdarowanemu pieniądze w formie gotówki, jeśli ten wpłaci pieniądze na własne konto. Jest to bowiem jedynie techniczny aspekt wykonania darowizny". prokuratura Krajowa podkreśliła przyłączając się do stanowiska RPO, że " podatnicy powinni korzystać w takiej sytuacji ze zwolnienia z podatku".

Uchwała ws. darowizny. NSA z decyzją odmienną od stanowiska RPO i Prokuratury Krajowej

Naczelny sąd Administracyjny nie zgodził się z powyższymi stanowiskami i przyjął odmienną uchwałę. "Wyrażenie użyte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn: "w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne — udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym" należy rozumieć w ten sposób, że warunkiem wystarczającym do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, uregulowanego w tym przepisie, jest udokumentowanie dokonania przekazania środków pieniężnych we wskazany w tym przepisie sposób przez darczyńcę na rzecz obdarowanego" - przytacza "BI".

Z uchwały NSA wynika, że to darczyńca musi udowodnić, że przekazał darowiznę obdarowanemu a jeśli darczyńca wpłaci pieniądze na swoją rzecz, to nie jest to umowa darowizny. W związku z tym aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, darczyńca musi udokumentować dokonanie przekazania pieniędzy. Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku dla członków najbliższej rodziny i uniknąć problemów najlepiej zrobić przelew z konta darczyńcy na konto obdarowanego. W celu przekazania gotówki - warto wybrać opcję przekazu pocztowego.

Sonda
Czy darowizny od najbliższych powinny być opodatkowane?
Pieniądze to nie wszystko Artur Soboń
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze