Szef będzie mógł zwalniać za pomocą e-maila? Nowy pomysł rządu

2016-11-14 15:36

Czy pracodawca będzie mógł zwolnić ciebie przez internet? Tak, jeżeli przeforsowany zostanie pomysł Ministerstwa Rozwoju. Resort dąży do tego, aby pracodawcy mogli informować pracowników o zmianie warunków zatrudnienia online, a także mieli prawo złożyć wypowiedzenie drogą elektroniczną. Zmiany prawdopodobnie obejmą także sposób zawierania stosunku pracy oraz zmienią wymagany okres przechowywania archiwalnych dokumentów.

Jak donosi obet.biznes.pl, Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nową ustawą, dzięki której pracodawca będzie mógł „wręczyć" pracownikowi zwolnienie za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli zmiany zaproponowane przez resort wejdą w życie, pracodawca będzie mógł zawrzeć online umowę o pracę, także informować pracownika przez internet o zmianach w umowie.

Zobacz także: Rewolucja w umowach terminowych

W chwili obecnej trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu. Z założenia ma on uprościć życie zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Przedsiębiorcy nie będą musieli przechowywać niektórych dokumentów w papierowych archiwum. Dokumenty elektroniczne zaczną być traktowane na równi z tymi drukowanymi. Przedsiębiorcy zyskają możliwość przechowywania w formie elektronicznej dokumentów zawierających dane osobowe przeszłych pracowników oraz tych związanych z wykonywaniem stosunku pracy. Ministerstwo chce, aby obowiązek przechowywania zarchiwizowanych dokumentów wygasał nie po 50, jak ma to miejsce dotychczas, ale po 10 latach. Przez taki okres dokumenty muszą przechowywać pracodawcy z Finlandii czy Niemiec.

Wprowadzenie zaproponowanych przez MR zmian będzie wymagało nowelizacji kodeksu pracy czy ustawy o systemie ubezpieczeń. To od przedsiębiorcy będzie zależało, jaką formę komunikacji z pracownikiem wybierze – elektroniczną, czy tradycyjną, na piśmie. Przepisy obejmą tych pracowników, którzy podjęli zatrudnienie po 31 grudnia 1998 roku.

Przeczytaj również: Zmiany w Kodeksie pracy. Koniec śmieciówek?

Zmiany dotyczą także świadczeń emerytalno-rentowych. MR chce, aby firmy musiały składać w ZUS miesięczne raporty związane z prawem pracowników do emerytury.

Dokumenty zawierające oświadczenia woli trzeba będzie potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Te umowy, które wcześniej musiały być zawierane w formie pisemnej, będą mogły przyjąć formę elektroniczną pod warunkiem, że użyjemy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Te umowy, których forma mogła być dowolna, zawrzemy w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Źródła: innpoland.pl, biznes.onet.pl

Najnowsze