Teresa Czerwińska

i

Autor: East News

Nadchodzą nowe zasady dla podatników

2018-07-23 12:36

Resort finansów skierował do konsultacji i uzgodnień projekt nowej Ordynacji podatkowej. Jej celem jest zwiększenie zaufania podatników do organów podatkowych, m.in. przez zmniejszenie liczby kontroli. Jednocześnie zwiększona ma zostać skuteczność poboru podatków. Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że NOP to odpowiedź na potrzebę zmian przepisów obowiązujących od 20 lat, które nie nadążają za światowymi i unijnymi standardami w prawie podatkowym.

– Traktujemy ten projekt jako solidny fundament, dzięki któremu budujemy stabilność przepisów podatkowych. Jestem przekonana, że Nowa Ordynacja Podatkowa (NOP) jest właśnie taką podstawą: wytrzymałą i dobrze wykonaną. Z inicjatywy MF w projekcie pojawiły się rozwiązania, które wzmocnią pozycję podatnika. Są to Rzecznik Praw Podatnika, Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych, decyzje i postępowania cząstkowe oraz zasada racjonalnego stosowania prawa – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Większa ochrona podatnika i skuteczność fiskusa

„Nowa Ordynacja podatkowa to ok. 20 nowych rozwiązań, które służą ochronie praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi. Dlatego – aby zwiększyć skuteczność oraz efektywność wymiaru i poboru podatków – przebudowano wiele obecnie funkcjonujących regulacji oraz powołano do życia nowe” - czytamy w komunikacie MF.

– Z perspektywy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) bardzo ważne są regulacje, które stanowią nowe otwarcie w relacjach urząd – podatnik. Zawarte w projekcie propozycje rozwiązywania spraw podatkowych poprzez umowę podatkową, mediację czy konsultację skutków podatkowych transakcji są oczekiwane przez podatników i urzędników. Takie niewładcze formy działania administracji skarbowej mogą być skutecznie stosowane w procedurach podatkowych  – podkreślił wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś.

Rzecznik Praw Podatnika

Jednym z filarów nowej Ordynacji podatkowej będzie Rzecznik Praw Podatnika. Zadaniem długo oczekiwanej instytucji będzie szeroko rozumiana ochrona praw podatnika.  Będzie on monitorować i  analizować problemy związane z tworzeniem i stosowaniem prawa podatkowego, a także proponować nowe rozwiązania ustawowe i opiniować projekty aktów normatywnych z zakresu prawa podatkowego pod kątem ochrony praw podatnika.

Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych

W ramach NOP uruchomione zostanie także Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych. System wsparcia organów podatkowych będzie pomocny w  szczególności w zakresie zmian prawa, praktycznych problemów identyfikowanych w zakresie podatków lokalnych oraz bieżącego orzecznictwa i praktyki. Zadanie to będzie wykonywać Krajowa Informacja Skarbowa, wchodząca w skład Krajowej Administracji Skarbowej.

Centrum będzie też świadczyć wsparcie informacyjne oraz pomoc w załatwieniu spraw indywidualnych. Realizacja  takich spraw będzie się odbywać wyłącznie na wniosek samorządowego organu podatkowego i bez wkraczania w jego kompetencje, prawa i obowiązki. Wzmocni to pozycję przede wszystkim mniejszych samorządowych organów podatkowych oraz ograniczy przypadki, w których np. w tożsamych lub podobnych sprawach były wydawane decyzje wzajemnie sprzeczne.


Źródło: polskieradio.pl, MF

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze