Działka ROD Warszawa

i

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Dla chcących kupić działkę ROD Warszawa jest trudnym rynkiem.

Ogródki działkowe

Ogródek działkowy? Nie popełnij tego błędu, mogą zabrać

2023-12-10 14:00

Ogródek działkowy to zupełnie inny tytuł władania rzeczą niż „zwykła” działka pod dom letniskowy. Użytkownicy rekreacyjnych ogródków działkowych nie są właścicielami. Co więcej, osoba nieznająca przepisów o ROD może zainwestować duże środki, a później wszystko stracić bez odszkodowania. Na co zwrócić uwagę?

Rekreacyjny ogródek działkowy – jaka forma władania rzeczą?

Osoba, która kupuje działkę pod klasyczny domek letniskowy dysponuje prawem własności, tzn. najsilniejszą formą władania nad rzeczą.

W przypadku rekreacyjnych ogródków działkowych (ROD) można być jedynie dzierżawcą. Właścicielem jest w dalszym ciągu podmiot zbiorowy. Dzierżawa to od strony prawnej jedynie umowa dająca prawo do władania rzeczą. Nie jest to ani własność ani ograniczone prawo rzeczowe. Jednocześnie, użytkownicy ROD muszą przestrzegać określonego zestawu przepisów. Sankcją za ich nieprzestrzeganie może być w najgorszym przypadku utrata wszystkiego co zostało wybudowane bez odszkodowania.

Budowa domku w ramach rekreacyjnych ogródków działkowych. Na co zwrócić uwagę?

Najważniejsza kwestia - powierzchnia budynku na działce rekreacyjnej może mieć maksymalnie 35 metrów kwadratowych.

Maksymalna wysokość - do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich.

Zgodnie z art. 42 Ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych:

„W razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Wynagrodzenie nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem”.

Przytoczony przepis podkreśla kluczową kwestię. Co do zasady przysługuje wynagrodzenie za to, co użytkownik wybudował na działce. Jednak wybudowanie altanki sprzecznej z przepisami budowlanymi oznacza możliwość zabrania komuś działki w całości bez żadnych wynagrodzeń/odszkodowań.

Czy na terenie ROD można mieszkać lub być zameldowanym?

W kwestii zamieszkania na ROD prawo jest jednoznaczne – nie można tam mieszkać, ogródki działkowe są jedynie do wypoczynku/rekreacji. Ogródek działkowy nie może być też miejscem na działalność gospodarczą.

Jednak na terenie ROD można być zameldowanym. Jak to możliwe?

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. II OSK 608/07 nie ma przeszkód do zameldowania na terenie ROD, gdyż zameldowanie nie jest tożsame z zamieszkiwaniem w danym miejscu.

Na terenie ROD można mieć pewną swobodę w kwestiach budowlanych. Jednak dla własnego bezpieczeństwa lepiej skonsultować każdy projekt budowy (nie tylko altanki, również szklarni) z przedstawicielem Polskiego Związku Działkowców.

Najważniejsza zaleta działek ROD to koszty – można je nabyć za cenę nieporównywalnie mniejszą niż zwykłą działkę rekreacyjną pod domek letniskowy

Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz

QUIZ PRL. Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u. Sprawdź w tym quizie, co o nich wiesz

Pytanie 1 z 10
Sznurek, którym przewiązywano zawijane w papier prezenty zrobiony był:
Święta w PRL
Najnowsze