Dziecko, pieniądze

i

Autor: Pixabay Dodatek do zajęć sportowych dla dzieci w 2024 roku już pewny

Pomyłka na zakupach

Pochopne zakupy dokonane przez dziecko. Czy można zwrócić?

2024-03-09 12:00

Może się zdarzyć, że dziecko podejmie złą decyzje przy zakupach i „wyrzuci kasę w błoto”. Pojawia się pytanie, czy jest wtedy jakieś pole manewru w kwestii zwrotu. Ogólne zasady kodeksowe mogą pomóc odwrócić pomyłkę.

Pochopne zakupy dokonane przez dziecko poniżej 13 lat. Jak uzasadnić zwrot?

Dziecko poniżej 13 lat nie ma zdolności do czynności prawnych. Ukończenie 13 lat oznacza ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Zgodnie z art. 14. KC

„Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych”.

Jeśli dziecko nie ma 13 lat, może dokonywać jedynie drobnych zakupów. Nie można żądać zwrotu np. w przypadku batonika. Jednak gdyby np. importowane słodycze kosztowały 50 zł za 100 g. to można by powołać się na konstrukcję rażącego pokrzywdzenia.

Dziecko, które nie ukończyło 13 lat, nie może samo kupić komputera za 3 tys. To nie jest zakup w  drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Wtedy są mocne podstawy do zwrotu.

Pochopne zakupy dokonane przez dziecko, które ukończyło 13 lat. Jak uzasadnić zwrot?

Jak już wspomniano, ukończenie 13 lat oznacza ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z art. 20. KC

„Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego”.

W przypadku 13-latka zastosowanie znajduje inny przepis KC jednak w praktyce jest podobnie. Jeśli 13-latek dokonałby zakupu produktu o większej wartości (tzn. nie w ramach drobnych bieżących spraw codziennych) to również można domagać się zwrotu, powołując się na brak zgody przedstawiciela ustawowego w momencie sprzedaży.

Pieniądze to nie wszystko - Marian Banaś

QUIZ PRL. Zakupy i handel w Polsce Ludowej

Pytanie 1 z 15
Aby w 1976 roku kupić cukier należało posiadać:
QUIZ PRL. Zakupy i handel w PRL
Najnowsze