nieruchomości/cen mieszkań

i

Autor: MARCIN WZIONTEK / SUPER EXPRESS Rusza rządowy program "Mieszkanie bez wkładu własnego". Łatwiejszy zakup własnego M?

Podatek od nieruchomości 2022. Zbliża się termin spłaty [STAWKI]

2022-02-20 8:01

Termin spłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych mija 15 marca. Tymczasem urzędy gmin musza przekazać mieszkańcom informację o wysokości podatku do zapłacenia. Warto zaznaczyć, że nie ma jednej stawki dla wszystkich, rada gmin ustala jakiej wysokości daninę zapłacą właściciele nieruchomości. Minister Finansów określa jedynie jej górny limit.

Podatek od nieruchomości 2022. Czas na spłatę do 15 marca

Jeśli kwota podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł, wtedy opłaca się ją w jednej transzy do 15 marca. Jeśli jest jednak wyższy, osoby fizyczne opłacają go w ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. Wiadomość o wysokości podatku od nieruchomości musi dotrzeć do podatnika za potwierdzeniem. Jeśli adresata nie będzie w domu, można spodziewać się awizo.

Podatek od nieruchomości, gdy jest więcej niż jeden właściciel

Warto zaznaczyć, że w przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością przynajmniej dwóch osób, to wszyscy muszą podzielić się opłaceniem podatku od nieruchomości. Warto jednak zaznaczyć, że wystarczy, aby jedna osoba opłaciła podatek, żeby zwolnić resztę z z obowiązku. 

EKG 2021. TOMASZ CHRÓSTNY - Prezes UOKiK ostrzega przed inwestycjami w mieszkania.

Co więcej, małżonkowie dzielący tę samą nieruchomość, otrzymają odrębne decyzje podatkową od organu. Jak wskazuje Portal Samorządowy, tak wygląda to w większości gmin, ale przez długi czas, nie funkcjonowało to w całej Polsce (np. w Olsztynie). Decyzję można dostać również mailowo, jeśli podatnik sam sobie tego zażyczy. 

Stawki podatku nieruchomości 2022

Podatek od nieruchomości 2022:

  • Za budynki mieszkalne - 0,89 zł za 1 mkw.
  • Za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 25,74 zł za 1 mkw.
  • Za budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 12,04 zł za 1 mkw.
  • Za budynki, w których prowadzi się działalność związaną z świadczeniami zdrowotnymi - 5,25 zł za 1 mkw.
  • Za budynki pozostałe - 8,68 zł za 1 mkw.
  • Za grunty związane z prowadzeniem działalności - 1,03 zł za 1 mkw.
  • Za grunty pod wodami stojącymi lub płynącymi - 5,17 zł za 1 ha.
  • Za grunty pozostałe - 0,54 zł za 1 mkw.
  • Za obszary niezabudowane objęte planem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym - 3,40 zł za 1 mkw.
Sonda
Czy radni powinni się zgodzić na podwyżkę podatku do nieruchomości?
Najnowsze