Przedawnienie długów. Sprawdź terminy i zasady

2021-07-15 9:05
Przedawnienie długów
Autor: Shutterstock

Przedawnienie długu pozwoli nam nie spłacać należności po upływie określonego czasu. Dla większości długów okres przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat, ale są przepisy, które wyznaczają inne terminy. Wszystko zależy od tego, komu jesteśmy winni pieniądze.

Jeśli nie spłacasz swoich długów, musisz liczyć się z tym, że zgłosi się do ciebie wierzyciel, firma windykacyjna czy ostatecznie komornik sądowy. Są jednak sytuacje, gdzie możesz uniknąć odpowiedzialności. W polskim prawie istnieje bowiem instytucja przedawnienia. Przedawnienie to inaczej termin ważności długu. Po upływie określonego czasu możesz odmówić zapłaty. Wierzyciel nie może domagać się spłaty zadłużenia, a sąd ma obowiązek z urzędu – czyli bez zarzutu lub wniosku ze strony dłużnika – zbadać, czy dług jest przedawniony.

Kiedy przedawnią się twoje długi

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego podstawowy termin przedawnienia wynosi 6 lat, a w przypadku długów związanych z prowadzeniem działalności 3 lata. W zależności od powodu powstania zobowiązania, termin przedawnienia jest inny.

* Zobowiązania z umowy kredytu czy pożyczki – 3 lata licząc od dnia, w którym miałeś obowiązek spłacić kredyt czy pożyczkę. W przypadku kredytu hipotecznego podany termin przedawnienia dotyczy wyłącznie odsetek, a nie kwoty kapitału. Bank może więc uzyskać sądowy nakaz zapłaty nawet po okresie przedawnienia.

* Debet na koncie – 2 lata. Dotyczy wszelkich roszczeń wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyjątkiem roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych). Termin przedawnienia biegnie od daty określonej w umowie, w której należało spłacić debet, data zawarcia umowy nie ma znaczenia.

* Zadłużenie na karcie kredytowej – 3 lata.

* Usługi telekomunikacyjne – 2 lata.

* Zobowiązania podatkowe – termin przedawnienia zależy od tego, w jaki sposób zobowiązanie to powstało:

- 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - w przypadku zobowiązań powstających z mocy prawa (np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych),

- 3 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy – w przypadku zobowiązań powstających na skutek doręczenia ci decyzji ustalającej wysokość podatku przez urząd skarbowy (np. podatek od nieruchomości).

* Roszczenia z umowy ubezpieczeniowej – 3 lata.

* Roszczenia przedsiębiorcy z tytułu niezapłaconej przez klienta faktury – 2 lata.

* Długi spadkowe – 6 lat. Wierzyciel ma prawo żądać od spadkobierców zapłaty wszelkich należności, nawet jeśli nie wiedzieli oni o zaciągniętych przez spadkodawcę kredytach czy pożyczkach. Spadkobiercy odpowiadają za jego długi, wraz z odsetkami. Wyjątkiem jest, gdy odrzucili spadek. Jeżeli jednak wierzyciel nie podejmuje żadnych kroków wobec dłużnika w celu wyegzekwowania długu, to roszczenie może się przedawnić (np. gdy od umowy zawarcia kredytu przez spadkodawcę upłynęło 10 lat, a bank nie podjął przeciwko niemu żadnych kroków, żeby wyegzekwować dług , w szczególności na drodze sądowej.

* Roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczenie sądu polubownego, a także ugoda zawarta przed sądem lub sądem polubownym albo przed mediatorem i zatwierdzone przez sąd – 10 lat.

* Abonament rtv – 5 lat.

* Niezapłacona lub niezwrócona kaucja oraz zaliczka czy przedpłata – 3 lata.

* Mandaty za jazdę bez biletu – pociągiem lub komunikacją miejską – 1 rok.

* Roszczenia z tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży – 1 rok.

* Należności wobec ZUS z tytułu składek – 10 lat.

* Roszczenia o świadczenia alimentacyjne – 3 lata.

* Roszczenia z umowy sprzedaży – 2 lata.

* Zadłużenie z tytułu czynszu – 3 lata.

* Roszczenia z umowy o pracę – 3 lata od dnia, w którym pracodawca powinien ci zapłacić.

* Roszczenia z umowy o dzieło – 2 lata od oddania dzieła.

* Umowa zlecenie – 2 lata od momentu wykonania zlecenia.

* Roszczenia z umowy najmu – 1 rok (np. o zwrot nadpłaconego czynszu).

* Roszczenia z umowy użyczenia – 1 rok (np. o zwrot nakładów na rzecz).

* Pożyczka od osoby prywatnej – 6 lat.

ZOBACZ: Sharon Stone poderwała 25-LATKA! Ona ma 63 lata, on złote zęby i kominiarkę

Jak nauczyć dziecko oszczędzania

Bieg przedawnienia

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli od dnia, w którym musisz spłacić dług bądź w inny sposób wykonać dane zobowiązanie. Może on zostać przerwany przez wystąpienie pewnej czynności czy zdarzenia i zaczyna biec na nowo po jej zakończeniu. Oznacza to, że bieg ten w stosunku do konkretnego długu można przerywać wielokrotnie. Bieg przedawnienia przerywa się:

* przez każdą czynność przed sądem zmierzającą do spłaty należności – np. złożenie pozwu w sądzie, wniosek do sądu o zawezwanie do próby ugodowej, złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika;

* przez uznanie należności przez dłużnika np. zawarcie z wierzycielem ugody co do terminu spłaty długu czy też rozłożenie długu na raty, wniosek do wierzyciela o rozłożeniu długu na raty;

* przez wszczęcie mediacji.

Ważne! Po każdym przerwaniu przedawnienia, termin biegnie od początku. Jeżeli np. po 5 latach od powstania długu, wierzyciel upomni się sądownie o spłatę zobowiązania, którego ustawowy termin przedawnienia wynosi 6 lat, to do przedawnienia faktycznie dojdzie dopiero po 11 latach.

Sonda
Czy zwykle spłacasz swoje długi?
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze