BEZROBOCIE ZWOLNIENIE PRACA PRACOWNIK MOBBING SZEF

i

Autor: Shutterstock Firmy rezygnują z benefitów dla pracowników

"Przedsiębiorcy nie mogą płacić za alimenciarzy". Pracodawcy RP alarmują

2018-07-03 17:30

Karanie pracodawców za zatrudnianie dłużników alimentacyjnych – to najgorszy z możliwych sposób egzekucji alimentów. Taka realizacja słusznej skądinąd idei to wręcz łamanie obowiązującego prawa. A także kolejny przykład na to, że państwo nie mogąc wywiązać się ze swoich obowiązków po raz kolejny przerzuca je na przedsiębiorców - piszą przedstawiciele Pracodawców RP. To odpowiedź na propozycję MRPiPS, które chce ukrócić pracę dłużników na czarno.

Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący egzekucji świadczeń alimentacyjnych został oceniony przez Radę Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. 

- O ile sama intencja jest słuszna, o tyle ujęte w projekcie propozycje rozwiązań są skrajnie bezmyślne. Pomysł karania pracodawców za zatrudnianie dłużników alimentacyjnych i nałożenia na ich obowiązku spłaty zaległości alimentacyjnych pracowników, uznajemy za kuriozalny i podważający podstawy demokratycznego państwa prawa – głosi oficjalne stanowisko Rady.

Pracodawcy RP stanowczo sprzeciwiają się wszelkim próbom przerzucania na pracodawców odpowiedzialności za zobowiązania alimentacyjne pracowników. - Problem egzekucji zaległości alimentacyjnych nie może być rozwiązywany kosztem przedsiębiorców - podkreślają.

Zgodnie z projektem pracodawca, który zatrudnia „na czarno” lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę, osobę figurującą w Krajowym Rejestrze Zadłużonych z powodu uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, będzie ponosił solidarną odpowiedzialność za zobowiązania alimentacyjne do wysokości ich rocznej kwoty. Podobna sankcja ma obowiązywać także w sytuacji, gdy pracodawca wypłacałby dłużnikowi alimentacyjnemu wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

Co zmienią proponowane przez resort przepisy? Ustawa ministerstwa Elżbiety Rafalskiej sprawi, że inspektorzy pracy mają sprawdzać, czy dłużnicy alimentacyjni nie pracują „na czarno” i tym samym nie ukrywają dochodów, unikając w ten sposób łożenia na własne dzieci. Jeśli inspektor wykryje oszusta, to musi powiadomić o tym fakcie komornika.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie w proponowanej formie, to dłużnicy alimentacyjni oficjalnie pozostający bez pracy będą wysyłani na roboty publiczne. Natomiast pracodawcy, którzy będą "na czarno" zatrudniać takie osoby, będą ponosić kary finansowe.

Zaprojektowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku.

Najnowsze