Dłużnik

i

Autor: Shutterstock Dłużnik

Ściga Cię komornik? Sprawdź, co mu wolno i co robić, gdy nadużyje swoich praw

2018-08-11 12:00

Bycie komornikiem nie należy do najłatwiejszych zajęć. Ich działania często budzą kontrowersje. Warto jednak wiedzieć jakie uprawnienia posiadają osoby pełniące tę funkcję oraz jakie przysługują nam prawa podczas egzekucji długów.

Najistotniejszą rolą przedstawicieli tego zawodu jest wykonanie sądowych orzeczeń, dotyczących spraw roszczeń o świadczenia pieniężne, m.in. zaległe alimenty lub niezapłacone raty kredytu, ale też wykrywanie majątku należącego do dłużnika.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Dodatkowo w przypadku realizowania egzekucji ma on prawo do wsparcia ze strony funkcjonariuszy policji.

Na co może sobie pozwolić komornik?

Obowiązki i prawa komorników uregulowane są w Rozdziale 3. Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik, który wypełnia dany wyrok sądu ma prawo:

– domagać się niezbędnych wyjaśnień od wierzyciela i dłużnika,

– uzyskać potrzebne informacje od banków, urzędów skarbowych oraz pozostałych instytucji,

– wejść do domu lub mieszkania nawet podczas nieobecności dłużnika (jeśli dłużnik nie jest obecny komornikowi musi towarzyszyć policjant, administrator lub dozorca budynku),

– zarządzić otwarcie drzwi przez ślusarza, a następnie obciążyć dłużnika kosztami tej czynności,

– skorzystać z asysty Policji lub Straży Granicznej,

– przeszukać mieszkanie dłużnika,

– przeszukać odzież dłużnika oraz jego domowników, jeśli zachodzi podejrzenie, że wskazana osoba chce ukryć jakiś przedmiot,

– zająć składniki majątku dłużnika (ruchomości oraz nieruchomości), a następnie je wycenić,

prowadzić egzekucję z wynagrodzenia dłużnika i zająć środki znajdujące się na jego rachunku bankowym,

– sprzedać zajęty majątek dłużnika na poczet długu (w ramach sprzedaży z wolnej ręki lub licytacji publicznej).

Co zrobić, gdy komornik nadużył swoich kompetencji?

Głośne były przypadki, w których dłużnik oskarżał komornika o nadużycie kompetencji podczas egzekucji. W takich sytuacjach dłużnicy mają prawo do złożenia skargi na podstawie Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego Art. 767. Skarga na czynności komornika. Skarga powinna być złożona najpóźniej do siedmiu dni od:

– wykonania czynności przez komornika,

– zaniechania jednej z wymaganych czynności komorniczych,

– otrzymania zawiadomienia o czynności komornika,

– dnia, w którym dana czynność powinna być wykonana (ta zasada obowiązuje, gdy skarżący nie otrzymał lub nie mógł otrzymać zawiadomienia o czynności komornika).

Błędy w czynnościach komorniczych zasądzić może sąd rejonowy. W niektórych wypadkach nieprawidłowe działania komorników mogą zostać uchylone. Dzięki temu rzecz, która nie powinna być obiektem egzekucji komorniczej, może zostać zwrócona dłużnikowi.

Nie masz długów? Wytocz powództwo opozycyjne

Zdarzają się również przypadki, w których postępowanie egzekucyjne zostało otwarte bezpodstawnie. W takim wypadku dłużnik powinien wybrać drogę powództwa opozycyjnego, zwanego również przeciwegzekucyjnym. Jeśli egzekucja komornicza jeszcze się nie rozpoczęła, dłużnik powinien dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do powództwa opozycyjnego do sądu właściwego dla adresu zamieszkania lub siedziby wierzyciela oraz do sądu, do którego przypisany jest komornik.


Autorem tekstu jest Hubert Nawara, ekspert Move On Finance

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze