Urlop, wakacje, odpoczynek, plaża, morze

i

Autor: ARCHIWUM Urlop, wakacje, odpoczynek, plaża, morze

Sprawdź, ile należy Ci się urlopu

2015-06-26 17:01

Przy wyliczaniu urlopu wypoczynkowego przyjmuje się zasadę, że jeden miesiąc kalendarzowy pracy odpowiada 1/12 urlopu przysługującego danemu pracownikowi (czyli w przypadku 20 dni będzie 1,6 dnia, a 26 dni – 2,2 dnia). Niepełny dzień zaokrągla się w górę (tylko przy proporcjonalnym wyliczaniu urlopu), ale  w skali roku urlop nie może być dłuższy niż  20 lub 26 dni. Przy udzielaniu urlopu stosuje się zasadę, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

To, ile w danym roku masz urlopu, zależy od stażu pracy, przy czym wlicza się do niego okresy nauki.

Masz prawo do:

* 20 dni - jeśli pracujesz krócej niż 10 lat,
*  26 dni - po 10 latach pracy.
Do lat pracy wlicza się lata nauki:
* w zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej – przewidziany programem nauczania czas nauki, maksymalnie 3 lata;
* w szkole ogólnokształcącej – 4 lata;
* w średniej szkole zawodowej – przewidziany programem nauczania czas nauki, maksymalnie 5 lat;
* w szkole policealnej – 6 lat;
* w szkole wyższej – 8 lat.
Okresów lat nauki  nie sumuje się. Do dni urlopu nie wliczasz sobót i niedziel oraz świąt, lecz tylko dni robocze.

Więcej niż 26 dni

Niektórzy pracownicy mają prawo do dodatkowych urlopów albo do urlopów w zwiększonym wymiarze, np. niepełnosprawni, inwalidzi wojenni. kombatanci, ofiary represji, sędziowie, nauczyciele, policjanci, strażacy.
Zatrudnienie na dwóch etatach
Gdy pracujesz na dwóch etatach, masz prawo do oddzielnych urlopów u obu pracodawców - każdy z nich, uwzględniając twój staż pracy i wymiar zatrudnienia, powinien ustalić, ile dni wypoczynku ci się należy.

Ile urlopu, gdy masz inną formę umowy niż na czas nieokreślony

Na niepełnym etacie

Jeśli pracujesz na część etatu, pracodawca ustala ci urlop proporcjonalnie do liczby dni, które przepracowałeś, biorąc za podstawę liczbę  dni przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze, (musi przy tym zaokrąglać niepełny dzień urlopu w górę, do pełnego dnia) np. - osobie zatrudnionej na 3/4 etatu, ze stażem dłuższym niż 10 lat, przysługuje co roku 3/4 z 26 dni urlopu – czyli 19,5, a po zaokrągleniu 20 dni urlopu.
Jeśli pracujesz na pół etatu i masz 10-letni staż pracy, masz prawo do 13 dni urlopu wypoczynkowego, a ze stażem poniżej 10 lat - do 10 dni wypoczynku.

Czasownik ma prawo do urlopu

Jeśli jesteś pracownikiem tymczasowym, przysługuje ci urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc  pracy w firmie (bez względu na to czy pracujesz na cały etat czy tylko na część), do której agencja cię skierowała. Masz do niego prawo, jeśli pracujesz co najmniej przez miesiąc (u jednego lub kilku pracodawców) na podstawie umowy o pracę zawartej z agencją pracy tymczasowej. Jeżeli to będzie krótszy okres (np. tylko przez 15 dni), niestety, nie możesz dostać za ten czas urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnie niższym. Jeżeli natomiast będzie pracował  przez 6 miesięcy lub dłużej, możesz skorzystać z urlopu na żądanie

Przy umowie na czas określony

Jeśli pracujesz na umowę o pracę na czas określony, dostaniesz urlop liczony proporcjonalnie do okresu, na jaki umowa została zawarta – np. gdy jesteś zatrudniony na pół roku i masz staż pracy powyżej 10 lat, przysługuje ci 6/12 z 26 dni, czyli 13 dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracujesz sezonowo, a masz umowę o pracę na czas określony, twój urlop też liczy się proporcjonalnie do czasu, na jaki umowa została zawarta.

Ile urlopu, gdy rozpoczynasz karierę zawodową

W pierwszej pracy
Jeśli rozpocząłeś pierwszą w życiu pracę, możesz wziąć wolne już po miesiącu - w wymiarze 1/12  urlopu przysługującego ci po przepracowaniu roku. Ponieważ twój łączny okres zatrudnienia nie przekroczył jeszcze 10 lat, po 30 dniach pracy przysługuje ci 1,66 dnia odpoczynku (1/12 z 20 dni). Jednak pracodawca nie może w tym wypadku zaokrąglić tego czasu do 2 dni. Natomiast od początku następnego roku możesz od razu iść na 20-dniowy urlop, jeśli tylko zgodzi się na to pracodawca.
Uwaga!
Inaczej oblicza się liczbę wolnych dni w zależności o tego, czy rozpocząłeś pracę z pierwszym dniem miesiąca, czy w jego trakcie.

Ile dla młodocianego
Pracownik młodociany ma prawo do urlopu wypoczynkowego po 6 miesiącach od rozpoczęcia pierwszej pracy W pierwszym roku pracy przysługuje mu 12 dni roboczych, a po upływie roku pracy - 26 dni roboczych urlopu. W sumie – 38 dni.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze