Szukasz pracy? Firmy planują zwiększyć zatrudnienie

2016-03-08 13:42

W drugim kwartale 2016 roku aż 18 proc. firm planuje zwiększyć zatrudnienie, a 70 proc. deklaruje brak zmian personalnych. Zaledwie 6 proc. przewiduje redukcję etatów. Tak wynika z badania Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia. Najwięcej pracowników przybędzie w branży budowlanej.

Prognoza netto zatrudnienia (wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczbą pracodawców planujących wzrost zatrudnienia a liczbą tych, którzy w II kwartale chcą zwalniać) przed korektą sezonową osiąga +12 proc., a po uwzględnieniu jej +10 proc..

Zobacz też: Zawody bez przyszłości. W tych branżach grozi największe bezrobocie

W porównaniu do poprzedniego kwartału wynik nie ulega zmianie. W stosunku do ubiegłego roku wzrasta o 3 punkty procentowe. Już drugi kwartał z rzędu odnotowana dla naszego kraju prognoza utrzymuje się na najwyższym poziomie, od drugiego kwartału 2011 roku.

Prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia we wszystkich 10 badanych sektorach. Najwyższą notę odnotowano dla budownictwa, gdzie wynik wyniósł +20 proc.. Wyraźny optymizm widać także w wielu innych sektorach, takich jak Restauracje/Hotele, Produkcja przemysłowa, Transport/Logistyka/Komunikacja, oraz Handel detaliczny i hurtowy, gdzie prognoza plasuje się odpowiednio na poziomie +14 proc., +13 proc., +12 proc. i +11 proc.

Wynik +5 proc. odnotowano dla sektorów: Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi oraz Instytucje sektora publicznego. Najniższą prognozę netto zatrudnienia uzyskano dla trzech branż. Znalazły się pośród nich energetyka/gazownictwo/wodociągi, z prognozą +2 proc., a także Kopalnie/Przemysł wydobywczy oraz rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo, gdzie otrzymano notę na poziomie +1 proc. dla obu.

Z Barometru Manpower wynika, że plany dotyczące zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale mają pracodawcy z całego kraju. Najwyższe noty (+14 proc.) uzyskano w województwach małopolskim i śląskim oraz dolnośląskim i opolskim.

Czytaj również: Dobre opinie o pracodawcy to dobry biznes

Badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzane jest w cyklu kwartalnym, wszyscy biorący w nim udział pracodawcy odpowiadają na jedno pytanie: „Jakie są przewidywania dotyczące zmian w całkowitym zatrudnieniu firmy w Pani/Pana oddziale w ciągu trzech miesięcy, od początku kwietnia do końca czerwca 2016 r., w porównaniu do obecnego kwartału?”

Grupa Manpower działa w Polsce od 2001 r. Posiada blisko 70 agencji zatrudnienia i jest obecna w 44 miastach. Jej usługi obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów i funkcji, doradztwo personalne, zarządzanie karierą i outplacement.

 

Oprac. Maria Krzos

Najnowsze