UOKiK wyśle do twojej firmy tajemniczego klienta. Przejmuje także rolę sądów

2016-04-14 18:12

W tym tygodniu wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zaostrzy się prawo wobec firm, które prowadzą nieuczciwą sprzedaż lub dopuszczają się działań, które mogą godzić w zbiorowy interes konsumentów.

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ukróci samowolę przedsiębiorców. Rozszerzone zostaną kompetencje prezesa UOKiK i samego urzędu, co umożliwi szybsze reagowanie w sytuacjach zapalnych.

Najważniejszą zmianę stanowi umożliwienie UOKiK analizy wzorców umów z konsumentami. Prezes UOKiD zyska prawo do przedstawiania swoich opinii w sądzie powszechnym (wyrażenia istotnego poglądu w sprawie) w sytuacjach, kiedy przemawia za tym interes publiczny. Urząd będzie wskazać w umowie zapisy sprzeczne z dobrymi obyczajami albo godzące w sposób rażący w interesy konsumentów. Wcześniej takie kompetencje posiadał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przeczytaj również: Przedsiębiorca gotówką nie popłaci

UOKiK będzie mógł samodzielnie wszcząć postępowanie badawcze w podejrzanej sprawie. W praktyce oznacza to szybkie reagowanie na zawiadomienia konsumentów, rzeczników konsumentów, rzeczników finansowych i organizacji konsumenckich. Jeżeli urząd wykryje postanowienie o niedozwolonym charakterze, sam zakaże jego realizacji. Jego decyzje staną się wiążące dla obu stron umowy, w której znalazły się niedozwolone zapisy: przedsiębiorcy i konsumenta. Nowe prawo ułatwi konsumentom rozwiązywanie problemów wynikających z umów zawartych z różnymi dostawcami.

Za stosowanie niedozwolonych postanowień wzorców umów urząd nałoży na firmę karę nawet w wysokości 10 proc. jej obrotów. Żeby uniknąć zapłaty grzywny, przedsiębiorca będzie musiał zobowiązać się, że zaniecha niedozwolonych praktyk. Takie zobowiązanie da mu też możliwość podpisania aneksów do już zawartych umów. Ukaranemu będzie przysługiwało prawo odwołania się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ze strony urzędu znikną listy klauzul niedozwolonych. Zastąpią je decyzje urzędu wraz z uzasadnieniami.

Może cię zaineresować także: Banki łowią klientów na 500+

Kolejne novum stanowi wprowadzenie zakazu proponowania konsumentom produktów finansowych, które nie odpowiadają na ich potrzeby, na podstawie posiadanych przez firmy informacji na temat konsumentów. Za przykład takiego produktu może posłużyć złożone ubezpieczenie z planem inwestycyjnym dla 80-letniego staruszka.

Ponadto prezes UOKiK będzie on mógł wydać decyzję tymczasową, zobowiązującą przedsiębiorcę do zaniechania działań, wobec których istnieje podejrzenie, że godzą w zbiorowe interesy konsumentów, a ich konsekwencje mogą być trudne do usunięcia. Pozwoli to urzędowi na szybkie reagowanie wobec naruszenia prawa konsumentów.

UOKiK zyska również bardzo ważne narzędzie w walce z nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców. Będzie mógł publikować ostrzeżenia przed ich praktykami w środkach masowego przekazu – radiu i telewizji, co także wzmocni skuteczność pracy urzędu.

Dodatkowo UOKiK wolno będzie wysłać tajemniczego klienta do firmy, której postępowanie wzbudza wątpliwości. Dotychczas taką praktykę stosowali jedynie przedsiębiorcy, którzy chcieli skontrolować pracę podwładnych lub lepiej poznać konkurencję.

Źródła: uokik.gov.pl, finanse.wp.pl

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze