upoważnienie/pełnomocnictwo

i

Autor: Materiały prasowe upoważnienie/pełnomocnictwo

Upoważnienie czy pełnomocnictwo? Czym się różnią i co warto wiedzieć na ich temat?

2020-01-22 19:32

Polskie prawo daje możliwość dokonywania przez członka rodziny lub ustanowionego pełnomocnika rozmaitych czynności w imieniu drugiej osoby. Jednakże do tego, aby np. osoba trzecia mogła za nas podejmować określone czynności, takie jak pobranie pieniędzy, odebranie dokumentów, występowanie w sądzie, przed urzędami lub w innych sprawach życia codziennego, potrzebne jest pełnomocnictwo. To na jego postawie można działać w imieniu drugiej osoby. W mowie potocznej funkcjonuje również pojęcie upoważnienia kogoś do określonych działań. Czym w takim razie różni się upoważnienie od pełnomocnictwa?

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, upoważnienie jest to rodzaj uprawnienia lub pełnomocnictwo do wykonania czegoś. Na gruncie kodeksu cywilnego posługujemy się jednak pojęciem pełnomocnictwa, a nie upoważnienia. Pełnomocnictwo jest to działanie przez inną osobę polegające na tym, że wyrażamy zgodę, aby osoba trzecia dokonywała za nas określonych czynności. Zdarza się, że w języku potocznym mówi się o udzieleniu komuś upoważnienia, np. do odbioru przesyłki u kuriera, ale w rozumieniu kodeksu cywilnego jest to nic innego jak pełnomocnictwo. Jeżeli chodzi o rodzaje pełnomocnictw, to w kodeksie cywilnym znajdziemy podział na pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne lub pełnomocnictwo rodzajowe.

ZOBACZ TAKŻE: Kto w 2020 będzie najbardziej potrzebował finansowania i na co może liczyć?

– Gdy nasz przedstawiciel ma np. wynegocjować warunki spłaty zadłużenia z firmą windykacyjną i zawrzeć ugodę, która będzie nakładała na nas konkretne obowiązki w postaci spłaty comiesięcznych rat, potrzebne jest do tego pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe, które będzie jasno wskazywać, że nasz pełnomocnik może taką ugodę zawrzeć. Zastosowanie jednak samego zwrotu pełnomocnictwo bez określenia jego rodzaju nie stanowi żadnego problemu, ponieważ o rodzaju pełnomocnictwa decyduje jego treść, która określa co może zrobić nasz pełnomocnik - wyjaśnia Justyna Koziatek-Mielewczyk z Ultimo.

Odpowiednie przygotowanie dokumentów
Jak w takim razie powinno wyglądać prawidłowo udzielone pełnomocnictwo? Najlepiej jest sporządzić je w formie pisemnej. Zaleca się, aby pełnomocnictwo zawierało:
- dane osobowe pełnomocnika oraz mocodawcy – imiona, nazwiska, numery PESEL, ewentualnie numery dowodów osobistych oraz adresy;
- wyraźny tytuł – tj. „Pełnomocnictwo”;
- zapis konkretnego zakresu udzielanego osobie trzeciej pozwolenia na podejmowanie czynności lub decyzji – powinno się określić wyraźnie cel udzielenia pełnomocnictwa;
- czytelny podpis mocodawcy;
- miejscowość i datę sporządzenia dokumentu oraz, jeśli pełnomocnictwo ma czasowy charakter, termin obowiązywania oświadczenia woli.

Pełnomocnictwo w biznesie
Z pełnomocnictw korzystają nie tylko osoby prywatne, ale przede wszystkim przedsiębiorstwa i instytucje. Jedną z branż, w której bardzo często stosowane są pełnomocnictwa, jest zarządzanie wierzytelnościami. Firmy windykacyjne, działające w imieniu wierzyciela, funkcjonują najczęściej na podstawie najszerszych uprawnień, a więc tych, które daje pełnomocnictwo ogólne.

SPRAWDŹ TEŻ: Jak wziąć kolejny kredyt hipoteczny, Jakie warunki należy spełnić? [KROK PO KROKU]

– Na mocy takiego pełnomocnictwa firma windykacyjna może prowadzić działania windykacyjne, ustalać nowe warunki spłaty zobowiązania oraz zawrzeć z klientem ugodę, w imieniu wierzyciela. Wszystkie te działania mają prowadzić do dogadania się z osobą zadłużoną. Właśnie dlatego osoby, które mają problemy ze spłatą swojego zobowiązania, nie powinny unikać kontaktu z firmą windykacyjną. Szczera rozmowa z pełnomocnikiem wierzyciela zaowocuje rozłożeniem długu na raty dostosowane do możliwości finansowych Klienta – wyjaśnia ekspert Ultimo.

W przypadku firmy, która podejmuje działania na mocy udzielonego pełnomocnictwa, zawsze możemy poprosić jej pracownika o okazanie dokumentu uprawniającego do podjęcia konkretnych działań. Dzięki temu, zyskujemy pewność, że podejmujemy współpracę z właściwym podmiotem.

Najnowsze