Kolizja

i

Autor: Shutterstock Kolizja

Wypadek a kolizja- czego wymaga od nas ubezpieczyciel

2018-09-25 7:50

Zdarzenie na drodze może być kolizją lub wypadkiem, do którego przyjeżdża policja. W przypadku kolizji wystarczy spisanie wspólnego oświadczenia. Pojęcia wypadku i kolizji często używane są zamiennie, niesłusznie. Kolizja jest to zdarzenie drogowe, w którym biorą udział przynajmniej dwa pojazdy, a chociaż jeden z nich został uszkodzony. O wypadku mówimy wtedy, gdy uczestnicy odnieśli obrażenia ciała lub są ofiary śmiertelne. 

W przypadku wypadku niezwłocznie powiadamiamy policję i wzywamy pogotowie ratunkowe. Podpowiadamy, co zrobić gdy miało miejsce zdarzenie drogowe.

Kolizja

Jeśli nikomu nic się nie stało, powinniśmy przestawić samochód tak, aby nie przeszkadzał w ruchu drogowym, np. na pobocze lub pobliski parking.

Jeśli stan pojazdów nie pozwala na ich uruchomienie i przestawienie w bezpieczne miejsce, skontaktujmy się z ubezpieczycielem,żeby sprawdzić czy nasza polisa obejmuje holowanie pojazdu. Następnie obie strony spisują wspólne oświadczenie.

Co powinno zawierać:

 • dokładny opis miejsca zdarzenia,
 • dane identyfikujące auta (numery rejestracyjne),
 • dane kierowcy,
 • numer polisy i nazwę ubezpieczyciela,
 • opis uszkodzeń samochodów,
 • wskazanie kto ponosi winę za zdarzenie,
 • szkic sytuacyjny z zaznaczonymi pasami ruchu, znakami drogowymi, ustawieniem pojazdów przed i po kolizji,

Warto też sporządzić zdjęcia z miejsca kolizji oraz spisać dane świadków.

Ważne! Pamiętaj nigdy nie odjeżdżaj z miejsca stłuczki bez spisania takiego oświadczenia.

Kiedy telefon na policję

Jeżeli w zdarzeniu drogowym nie ma poszkodowanych, nie mamy obowiązku wzywania policji. Jednak musimy to zrobić jeśli:

- jeden z uczestników zdarzenia nie ma bądź nie chce udostępnić nam danych z dokumentów, takich jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC,

- jeśli mamy podejrzenie, że ktoś z kierujących pojazdem jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

- jeśli uczestnicy zdarzenia nie są w stanie się porozumieć, kto jest sprawcą wypadku.

Wypadek

Zaraz po zdarzeniu na drodze musimy sprawdzić, czy żadna z osób biorących w nim udział nie doznała obrażeń. Jeśli tak, niezwłocznie powinniśmy zawiadomić pogotowie oraz policję. W takim wypadku nie można przestawiać uszkodzonych pojazdów i należy czekać na pojawienie się służb. Policja ustali winę, spisze protokół przydatny w dalszym postępowaniu przed sądem albo w firmie ubezpieczeniowej, a na sprawcę nałoży mandat.

Uwaga! Do czasu zgłoszenia szkody i obejrzenia pojazdu przez rzeczoznawcę nie możemy go naprawiać.

Co sprawdza ubezpieczyciel, zanim uruchomi środki z OC

Kolejnym krokiem jest poinformowanie ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji. W zależności od wielkości polisy mogą być potrzebne oględziny auta, które pozwolą na kalkulacje wyrządzonych strat. Będzie to podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania. Jeśli uszkodzenia są niewielkie, w niektórych przypadkach oględziny auta nie będą konieczne. Zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia mogą pomóc w oszacowaniu strat oraz wartości pojazdu.

Ubezpieczyciel będzie od nas wymagał przedstawienia wszystkich dowodów w sprawie powstałej szkody, danych uczestników zdarzenia, poniesionych kosztów.

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania

Oto okoliczności, które dają ubezpieczycielowi prawo do wstrzymania wypłaty:

 • jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających,
 • ucieczka z miejsca zdarzenia,
 • odmowa pomocy poszkodowanym,
 • brak odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi,
 • pochodzenie samochodu z kradzieży lub innego przestępstwa,
 • spowodowanie szkody w sposób umyślny,
 • brak ważnej polisy OC pojazdu
 • można nie wypłacić odszkodowania osobom, które nie zastosowały się do podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie jazdy, np. nie zapięły pasów, nie miały właściwego oświetlenia kierowanego pojazdu, przekroczyły prędkość jazdy.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze