przedsiębiorca/rachunki

i

Autor: materiały prasowe przedsiębiorca/rachunki

Poradnik przedsiębiorcy. Zamknąć firmę czy zawiesić działalność gospodarczą?

2020-05-06 6:34

Tysiące przedsiębiorców zawiesza dzisiaj działalność gospodarczą lub zamyka firmy. Jak zawiesić działalność jednoosobową? W jaki sposób to zrobić, jeśli zatrudnia się pracowników?

Ten, kto zawiesza działalność gospodarczą, robi to zwykle po to, żeby zaoszczędzić. Zawieszenie oznacza zwolnienie z opłacania składek ZUS oraz z płacenia zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej. Jeśli zawiesimy działalność firmy, nie będziemy też musieli prowadzić księgowości, składać deklaracji ZUS czy VAT. W czasie zawieszenia działalności nie osiąga się żadnych przychodów. Podejmując decyzję o zawieszeniu działalności gospodarczej trzeba pamiętać, że:
-prawo do świadczeń zdrowotnych traci się po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne,
-okres zwieszenia firmy wlicza się do czasu, kiedy przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnego ZUS mogą płacić niższe stawki,
-okresu zawieszenia działalności nie wlicza się do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.
Osoby, które zawieszają działalność z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, mogą liczyć na to, że ich składki będą opłacane z budżetu państwa w całości. Powinny jednak zgłosić się w tej sprawie do ZUS.
Jednoosobową działalność gospodarczą zawiesza się na wniosek składany w urzędzie albo przez internet: poprzez złożenie wniosku na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (prod.ceidg.gov.pl). Identyfikację osoby składającej wniosek oraz rejestrację czasu złożenia wniosku umożliwia system CEIDG. Złożenie wniosku online jest proste, pod warunkiem, że mamy podpis elektroniczny, profil ePUAP, dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz czytnik. Dowodem złożenia wniosku jest dostarczane pocztą elektroniczną urzędowe poświadczenie odbioru. Informacja o zawieszeniu przekazywana jest do ZUS (lub KRUS), do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do GUS. Wniosek o zawieszenie działania firmy można po wydrukowaniu podpisać w urzędzie miasta lub gminy.

Firma, laptop, praca

i

Autor: Free-Photos / Pixabay.com

Przed zgłoszeniem zawieszenia
W przypadku firmy zatrudniającej pracowników, przed zgłoszeniem zawieszenia firmy muszą być rozwiązane wszystkie umowy o pracę, umowy na zasadzie powołania, wyboru, mianowania oraz na spółdzielczą umowę o pracę. Zwolnionych pracowników trzeba wyrejestrować z ubezpieczeń w ciągu siedmiu dni od daty ustania stosunku pracy. Umów zleceń i o dzieło rozwiązywać nie trzeba.
W przypadku spółki osobowej decyzja o zawieszeniu jej działalności należy do wspólników, a w przypadku spółki kapitałowej do zarządu. Zarówno wspólnicy jak zarząd decyzję o zawieszeniu firmy muszą podjąć jednomyślnie, Potem wniosek o zawieszenie działalności trzeba złożyć do KRS. Zawieszenie działalności liczy się od dnia wskazanego we wniosku.
Przedstawiciel spółki zatrudniającej pracowników składa do urzędu skarbowego formularz NIP-8 w celu wyrejestrowania spółki jako płatnika składek. Wspólnicy spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, są zobowiązani złożyć do ZUS formularze: wyrejestrowanie płatnika składek (ZUS ZWPA), wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA), wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny (ZUS ZCNA).
Po tąpnięciu zamknięcie
Jednoosobową działalność gospodarczą zamyka się składając wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w urzędzie gminy lub miasta. Informacja o wykreśleniu z CEIDG jest dostarczana do urzędu skarbowego, GUS, ZUS i KRUS.
Chcąc zamknąć firmę wpisaną do KRS, przedsiębiorca przeprowadza odpowiednią procedurę, której celem jest rozwiązanie spółki. Na druku KRS-X2 składa do KRS informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej i uiszcza opłatę w wysokości 300 zł. Wniosek jest dostarczany do sądu właściwego ze względu na siedzibę firmy, której dotyczy. Wysyła się go listem poleconym lub składa w biurze podawczym sądu. Spółka przestaje istnieć dopiero wtedy, kiedy uprawomocni się postanowienie sądu o wykreśleniu jej z KRS. Przedsiębiorca ma od tego momentu siedem dni na powiadomienie urzędu skarbowego. Zgłoszenie do urzędu wysyła się na formularzu NIP8. Po likwidacji firmy trzeba rozwiązać umowy z jej pracownikami, robiąc to za wypowiedzeniami lub na mocy porozumienia stron.

Najnowsze