Getin Noble nie rozpatrzył w terminie twojej reklamacji?

i

Autor: Shutterstock Getin Noble nie rozpatrzył w terminie twojej reklamacji?

Zgłoś się po 100 zł, jeśli Getin Noble Bank nie rozpatrzył w terminie twojej reklamacji

2016-07-27 15:30

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Getin Noble Bank powinien zrekompensować straty klientom, których reklamacje nie zostały rozpatrzone w terminie. UOKiK zobligował bank do zwrócenia każdej poszkodowanej podczas składania reklamacji osobie 100 złotych.

W 2014 r. UOKiK wszczął postępowanie, które miało na celu rozpatrzenie skarg związanych z reklamacjami klientów Getin Noble Banku złożonych w latach 2012 – 2014. Okazało się, że instytucja nie rozpatrywała reklamacji w terminie. W związku z tym urząd nakazał bankowi usunięcie skutków niekorzystnej praktyki i rekompensatę publiczną.

- Długotrwałe rozpatrywanie reklamacji narusza dobre obyczaje. Kodeks Etyki Bankowej oraz postanowienia w zawieranych przez bank umowach wyraźnie wskazywały, że czas na udzielenie odpowiedzi na reklamację nie powinien przekroczyć 30 dni. Bank jednak nie dotrzymywał tych terminów – wyjaśnia Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przeczytaj również: Podszywali się pod dostawców prądu. Sprawę bada UOKiK

Bank przystał na warunki postawione przez urząd. Każdej osobie poszkodowanej w latach 2012 – 2014 na drodze składana reklamacji przysługuje rekompensata w wysokości 100 złotych.

Od 5 sierpnia 2015 r. kwestie reklamacji składanych w bankach reguluje ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Warto zapoznać się z tymi przepisami w razie wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji.

Oproc. na podst. uokik.gov.pl

Najnowsze