Upadek zima

i

Autor: Shutterstock

Uszczerbek na zdrowiu

Złamana ręka na oblodzonym chodniku. Jakie odszkodowanie?

2023-11-23 15:54

Wypadek na oblodzonym chodniku może być podstawą do odszkodowania lub innej rekompensaty pieniężnej. W jakich przypadkach można domagać się zapłaty? Czym się różni odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Oblodzony chodnik nie jest anonimowy. Odpowiedzialność przypisana do osoby

Za stan chodnika odpowiada właściciel: osoba fizyczna, gmina, prywatne przedsiębiorstwo – tłumaczy radca prawny Artur Klimkiewicz. Dodaje, że w przypadku budynków wielolokalowych, za właściciela uważa się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, dzierżawców oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu.

Nikt nie może zlekceważyć obowiązku ochrony chodnika przed oblodzeniem, jeśli jest osobą (podmiotem) odpowiedzialnym. Zaniedbanie naraża na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Oblodzony chodnik. Mandat natychmiastowy, możliwość odpowiedzialności odszkodowawczej

500 zł w drodze mandatu może być nałożone natychmiastowo, zanim doszło do jakiejkolwiek szkody. Jeśli dojdzie do wypadku, osoba odpowiedzialna za chodnik może zapłacić znacznie więcej. Można wyróżnić trzy różne tytuły odpowiedzialności za wypadek na oblodzonym podłożu:

·         Odszkodowanie – za koszty rehabilitacji, leków, utracony dochód

·         Zadośćuczynienie – za poniesioną krzywdę/dolegliwości

·         Renta – w przypadku całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy

Wypadek na oblodzonym chodniku – poszkodowany sam musi zadbać o zbieranie dowodów

Jedna z podstawowych zasad w postępowaniu cywilnym zakłada, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Oznacza to, że osoba ubiegająca się o odszkodowanie za wypadek na oblodzonym chodniku musi sama zadbać o zebranie dowodów takich jak dokumentacja medyczna, zdjęcia miejsca wypadku, zeznania świadków. 

Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz

QUIZ PRL. Mikołajki w PRL-u. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz 6 grudnia i szkolne zwyczaje mikołajkowe

Pytanie 1 z 10
Najwiekszym wstydem było dostać przy wszystkich na Mikołajki:
Quiz o Mikołajkach w PRL
Najnowsze