Pracownik budowlany

i

Autor: Pixabay Gigantyczne ceny materiałów budowlanych

Zmiana czasu na letni 2021. Pracujesz w nocy? Jak rozliczyć czas pracy?

2021-03-28 11:24

Zmiana czasu z zimowego na letni 2021. W nocy z soboty na niedzielę zmieniliśmy czas z zimowego na letni - o godzinie drugiej w nocy przedstawiliśmy zegarki na trzecią. I choć Unia Europejska zapowiada rezygnację ze zmiany czasu to pandemia koronawirusa zepchnęła te założenia na dalszy plan. Co, w związku z przestawianiem zegarków, przysługuje pracownikom i czy za znikającą godzinę otrzymają oni wynagrodzenie?

Zmiana czasu z zimowego na letni

Pracownicy, którzy zatrudnieni są na zmiany nocne i przepracują oni je w noc zmiany czasu, teoretycznie w pracy spędzą godzinę mniej. Niestety, przepisy Kodeksu Pracy nie są w tym zakresie szczegółowe. Zgodnie z art. 80 wynagrodzenie przysługuje za wykonaną pracę. Przepisy nie wskazują, jak postąpić w sytuacji, kiedy pracownik jej nie świadczy. Co ważne za czas nie wykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotowy do jej świadczenia, a doznał przeszkód ze strony pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie przestojowe, którego wysokość wynika z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli składnik ten nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania, należy wypłacić 60 proc. wynagrodzenia. Pracodawcy często jednak decydują się zapłacić pełne miesięczne wynagrodzenie, oraz wszystkie przysługujące dodatki za każdą godzinę pracy na nocnej zmianie. W przypadku gdy świadczona przez pracownika praca miała jednak charakter nadliczbowy nie ma podstaw aby wypłacić wynagrodzenie za inną niż faktycznie przepracowana liczba godzin.

Zmiana czasu 2021. Dlaczego przestawiamy zegarki na czas letni i zimowy?

Kiedy skończy się pandemia? Doktor Grzesiowski odpowiada

Należy jednak pamiętać, że pracownicy, którzy wypełniają karty ewidencji pracy powinni w niej podać faktyczną liczbę przepracowanych godzin. Przykładowo jeżeli pracownik powinien spędzić na nocnej zmianie czas od 24:00 do 8:00, to w noc zmiany czasu przepracuje 7 godzin. W celu przejrzystości dokumentów, pracodawca powinien jednak odnotować w ewidencji „brakującą” godzinę. W tym celu jako liczbę przepracowanych godzin można przykładowo zapisać „7+1”. Pracownikowi nie należy natomiast wypłacać dodatku nocnego za godzinę nieprzepracowaną z powodu zmiany czasu, gdyż pracownik faktycznie przepracuje w nocy 7 godzin, a nie 8 godzin.

W teoretycznie najlepszej sytuacji są osoby otrzymujące stałe wynagrodzenie miesięczne. W ich przypadku nieprzepracowanie jednej godziny nie powinno mieć wpływy na wysokość zarobków.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze