Najbardziej pożądany pracodawca 2017

i

Autor: Antal

Zmiany w kodeksie pracy. Znikną umowy na czas określony?

2018-10-05 9:47

Etat na czas nieokreślony to najbardziej pożądany rodzaj umowy w Polsce. Daje on największe poczucie stabilności pracy ze wszystkich możliwych rowiązań. W wyniku przyjętych 25 czerwca 2015 roku nowych przepisów, część pracowników zatrudnionych na czas określony przejdzie automatycznie na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Uchwalona w 2016 roku ustawa zakładała, że umowy na czas określony mogą być zawieranie maksymalnie na 33 miesiące. 21 listopada mija rzeczony okres. Jak podaje "Gazeta WYborcza" oznacza to, że umowy zawarte przed 22 lutego 2016 roku staną się automatycznie umowami na czas nieokreślony.

Co ciekawe, pracodawcy nie mogą przeciwdziałać nowemu prawy. Jeżeli będą oni chcieli wypowiedzieć umowę to okres wypowiedzenia i tak przekroczy termin 21 listopada. Dzieje się tak, z uwagi na fakt iż wprowadzone zmiany w kodeksie pracy przewidują dla obu umów taki sam okres wypowiedzenia. Wynoszą one odpowiednio:

- dwa tygodnie w przypadku zatrudnienia poniżej sześciu miesięcy

- jeden miesiąc, w przypadku zatrudnienia powyżej sześciu miesięcy i nie dłużej niż trzy lata

- oraz trzy miesiące, gdy pracownik jest zatrudniony w firmie powyżej trzech lat.

Pracodawca może zatrudniać pracownika w oparciu o umowę na czas określony maksymalnie przez 33 miesiące, nie więcej niż na trzech kolejnych umowach. Do tego czasu nie wlicza się okres próbny. Nowe przepisy przewidują jednak pewne wyjątki takie jak: umowa na zastępstwo, prace dorywcze i sezonowe, prace wykonywane przez okres kadencji oraz wtedy gdy pracodawca wskaże istotne względy dlaczego umowa na czas określony jest konieczna.

Najnowsze