rodzina

i

Autor: Shutterstock

Zniżki w ramach Karty Dużej Rodziny

2015-04-18 12:00

Masz trójkę lub więcej dzieci? Korzystaj ze zniżek i dodatkowych uprawnień w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom, z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Dotyczy to też rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Dzieci - do ukończenia 18 lub 25 lat, w przypadku, gdy dziecko uczy się w: szkole -  do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, szkole wyższej - do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z Karty na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Rodzice mają prawo do Karty bez względu na to, czy są małżeństwem, muszą być tylko w momencie składania wniosku rodzicami co najmniej 3 dzieci w określonym ustawowo wieku. Uprawnienia przysługują też małżonkowi rodzica mającego na utrzymaniu troje dzieci. Małżonek może nie mieć własnych dzieci.
Rodzina nie musi mieszkać razem, aby otrzymać zniżki. Bez znaczenia jest też, czy rodzic jest rozwodnikiem i czy dzieci z nim mieszkają.

Zniżki w ramach karty

Każdy członek rodziny wielodzietnej dzięki Karcie Dużej Rodziny ma zniżki i dodatkowe uprawnienia. Może korzystać z tańszych biletów na wydarzenia kulturalne, wystawy, wstępu do muzeów a nawet z tańszych wakacji. I co istotne - na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania, wystarczy w punkcie zakupu biletu okazać Kartę.
Każdy jej posiadacz może korzystać z uprawnień w dowolnym czasie, nie trzeba więc być całą rodzina w jednym miejscu. Zniżki przysługują na ogół każdemu członkowi rodziny w jednakowym wymiarze. Może się zdarzyć, że firmy przyznają  dzieciom lub osobom niepełnosprawnym dodatkowe ulgi.
Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują zniżki m.in. na:
- przejazdy kolejowe -  37 proc.na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne;
- zniżki w opłatach paszportowych -75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców
- darmowe wstępy do parków narodowych.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Jakie dokumenty należy przedstawić, by korzystać z Karty Dużej Rodziny

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Składając wniosek przedstawiamy oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, np.
1. w przypadku rodzica -  dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej  przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci
2. w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa
3. w przypadku dzieci  w wieku do ukończenia 18.roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności  w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz odpowiednie orzeczenie
6. w przypadku dzieci umieszczonych  w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka -  postanowienie  o umieszczeniu  w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze