licznik prądu

i

Autor: Shutterstock

Ceny prądu

Nawet 125 zł zwrotu za prąd jeszcze w tym roku. Nie musisz składać wniosku!

2023-09-14 7:50

Sprzedawcy energii elektrycznej mają obniżyć o 12 proc. cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wstecznie od początku 2023 roku. Tak zakłada opublikowane w poniedziałek rozporządzenie ministra klimatu. Maksymalna obniżka należności może wynieść 125 zł.

Obniżka cen prądu o 12 proc. od początku 2023 

W nowelizacji rozporządzenia ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną zapisano, że sprzedawcy energii elektrycznej w rozliczeniach za 2023 r. z odbiorcami w gospodarstwach domowych mają obniżyć kwotę należności o 12 proc. iloczynu średniej ceny energii dla taryfy G11 oraz wolumenu 2523 kWh. Opublikowana przez Prezesa URE średnia cena energii w taryfie G11 na 2022 r. wynosi 0,4140 gr za kWh. Maksymalna obniżka należności może więc wynieść 125 zł.

Niższa faktura za prąd jeszcze w tym roku

W przypadku spełnienia przed odbiorcę jednego ze wskazanych w projekcie warunków, rozliczenie obniżki ma nastąpić "bez zbędnej zwłoki", nie później niż na ostatniej fakturze w 2023 r. Te warunki to:

 * zmniejszenie o 5 proc. zużycia w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 r.,

 * potwierdzenie poprawności swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy prądu,

*  wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną,

 * zgoda na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach świadczonych przez niego,

* bycie prosumentem,

 * złożenie oświadczenia o tym, że jest się tzw. odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limitu zużycia.

Jeżeli odbiorca nie spełnia żadnego z powyższych warunków, rozliczenie za 2023 r. ma nastąpić w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r., nie później jednak niż do dnia 31 marca 2024 r.

QUIZ PRL: Towary luksusowe za komuny! Kogo było na to stać?

Pytanie 1 z 10
Marka zachodniego pudru do twarzy sprzedawanego w Pewexie, to:
Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2023 - Dawid Jackiewicz
Najnowsze