Wypłata 13. emerytury 2022 i Wypłata 14. emerytury 2022

i

Autor: SHUTTERSTOCK Wypłata 13. emerytury 2022 i Wypłata 14. emerytury 2022

14. emerytura 2022 tylko dla wybranych! Rząd PiS potwierdził i ujawnił termin. Kiedy wypłata 14. emerytury?

2022-05-17 14:03

Stało się! Seniorzy ponownie dostaną 14. emeryturę! Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, czyli czternastej emeryturze – poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W 2022 r. na czternaste emerytury zostanie przeznaczonych ok. 11,4 mld zł. Ustawa o 14. emeryturze określa kto, kiedy i w jakiej kwocie otrzyma dodatkowe świadczenie.

14. emerytura 2022 potwierdzona. Rząd przyjął projekt ustawy

Resort przekazał na Twitterze, że 14. emerytura będzie wypłacana z urzędu wraz ze świadczeniem w sierpniu. "W tym roku w ramach czternastej emerytury do emerytów i rencistów trafi ok. 11,4 mld zł" - podało MRiPS. Według szacunków ministerstwa w tym roku świadczenie otrzyma ok. 9 mln osób. Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów świadczenie w wysokości najniższej emerytury dostaliby emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł.

W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2,9 tys. zł, dodatkowe świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł.

Czternasta emerytura była jednorazowo wypłacona w 2021 r. Jesienią ub.r. dodatkowe świadczenie otrzymało ok. 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln w pełnej wysokości (równe minimalnej emeryturze).

– Dotrzymujemy słowa. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów – czyli czternastej emeryturze. Będzie to ważne wsparcie dla tych osób, które pobierają niższe świadczenia – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Pieniądze to nie wszystko - Marian Szołucha

14. emerytura - zasady przyznawania świadczenia

Mechanizm działania będzie podobny jak w ubiegłym roku. Osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń) w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł – otrzymają „czternastkę” w pełnej wysokości. – To 1338,44 zł, czyli tyle, ile od 1 marca br. wynosi minimalna emerytura – wyjaśnia minister Maląg. Co ważne – tak jak rok temu – stosowany będzie tu mechanizm „złotówka za złotówkę”. Co to oznacza? Dla osób pobierających świadczenia wyższe niż 2900 zł czternasta emerytura zostanie pomniejszona o kwotę tej nadwyżki. Jeżeli kwota czternastej emerytury ustalona w ten sposób jest niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

Czternasta emerytura netto bez wniosku

Projekt ustawy zakłada, że czternasta emerytura będzie wypłacana z urzędu – czyli bez konieczności składania wniosku – wraz ze świadczeniem wypłacanym w sierpniu br. (z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.). Decyzje w sprawie „czternastki” będą wydawać właściwe organy emerytalno-rentowe, również one będą wypłacać świadczenia. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sonda
Czy dla emerytów lepsza będzie druga waloryzacja świadczeń, czy 14. emerytura?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze