Pomagamy polskim firmom - wsparcie dla mikroprzedsiębiorców

2020-04-06 11:33 oprac. AG
Firma
Autor: Canva

Komu przysługuje czasowe zwolnienie ze składek ZUS w związku z epidemią koronawirusa? Na jakie dofinansowanie może liczyć samozatrudniony? Ile państwo dopłaci do pensji pracownika? Odpowiadamy na najczęściej obecnie pojawiające się pytania stawiane przez przedsiębiorców, osoby samozatrudnione, pracowników.

Zbliżający się wielkimi krokami kryzys gospodarczy związany z epidemią koronawirusa uderzy we wszystkich. Negatywne skutki będą jednak szczególnie dotkliwe dla najmniejszych, czyli mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych. – Przygotowany przez nas pakiet rozwiązań składających się na tzw. tarczę antykryzysową skierowany jest nie tylko do największych firm, ale też małych i mikroprzedsiębiorstw, do samozatrudnionych. To szereg narzędzi, które pozwolą nam możliwie bezboleśnie przetrwać ten trudny czas. Jestem o tym głęboko przekonana – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

SPRAWDŹ KONIECZNIE: Tarcza antykryzysowa. Jakie wsparcie z ZUS dla pracodawców i pracowników?

Kto może być czasowo zwolniony ze składek ZUS?

Ważne! Mikroprzedsiębiorcy, czyli zatrudniający maksymalnie 9 osób, samozatrudnieni, a także duchowni zostaną zwolnieni ze składek ZUS na trzy miesiące.

Zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek przysługuje, jeżeli płatnik składek:

- wykonywał działalność przed dniem 1 lutego 2020 r.,
- jego przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę,
- nie korzystał ze świadczenia postojowego, świadczeń na ochronę miejsc pracy lub dofinansowanie wynagrodzeń.

Składki na ZUS rozłożysz na raty

Przedsiębiorcy, którzy mają trudność w opłaceniu składek na ZUS za okres od stycznia 2020 r., będą mieli możliwość odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty. Co ważne, od należności tych nie będzie naliczana opłata prolongacyjna (w wysokości 50 proc. odsetek za zwłokę), która dotychczas była naliczana zamiast odsetek za zwłokę.

– Wniosek o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty będzie musiał być złożony w okresie obowiązywania stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie należności na raty można przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, jak również w formie papierowej.

We wniosku trzeba wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Wysłałem wniosek – co dalej?

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Wniosek, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą (jeżeli przedsiębiorca nie wskaże adresu mailowego). Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać, a następnie przekazać do ZUS.

Ze względów bezpieczeństwa podpisaną umowę – jej skan lub zdjęcie – można wysłać na adres email odpowiedniego oddziału ZUS. Podpisaną umowę można też złożyć w dostępnej w placówce skrzynce lub przesłać pocztą.

Uwaga! ZUS podkreśla, że jeśli przedsiębiorca skorzysta z możliwości przesłania umowy mailem, najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemii, musi wysłać do ZUS również papierowy oryginał dokumentu. Jeśli nie przekaże go w formie papierowej do ZUS, uznamy, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Masz problem? Zadzwoń do doradcy

– Wszystkie informacje oraz szczegółowe instrukcje krok po kroku znajdują się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl. Tam znajdą też Państwo listę numerów telefonów do doradców do spraw ulg i umorzeń, którzy pomogą w wypełnieniu poszczególnych wniosków. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do telefonicznego kontaktu z doradcą – mówi minister Marlena Maląg. Jak dodaje, w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel. 22 560 16 00) zostały uruchomione specjalne linie tematyczne dla osób, które potrzebują informacji.

SPRAWDŹ KONIECZNIE: Emerycie! Sprawdź, czy dostaniesz trzynastą emeryturę przed Wielkanocą?

Na co jeszcze mogą liczyć mikroprzedsiębiorcy i samozatrudnieni?

W pakiecie rozwiązań składających się na tzw. tarczę antykryzysową znalazły się też m.in.:

Dofinansowanie do płacy pracownika

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, którzy wykażą spadki obrotów firm w okresie wprowadzonego przez nich przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy z powodu epidemii koronawirusa.

– Przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń lub dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy do wysokości 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń – wylicza Minister Marlena Maląg.

Prawo do świadczenia postojowego

Wsparcie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. W tym przypadku wypłacona zostanie tzw. świadczenie postojowe w wysokości maksymalnie 80 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2080 zł). Świadczenie nie będzie podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu ze względu na jego socjalny charakter. Prawo do świadczenia będzie przysługiwać z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
Dofinansowanie może być przyznawane osobie samozatrudnionej w przypadku spadku obrotów o:

co najmniej 30 proc. – w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
co najmniej 50 proc. – w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
co najmniej 80 proc. – w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
Dofinansowanie może być przyznane na maksymalnie 3 miesiące.

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Najnowsze