Aktywność przede wszystkim

i

Autor: Materiały Prasowe KGHM

Aktywność przede wszystkim

2019-09-04 0:00

Aktywność fizyczna i regularne uprawianie sportu pomaga uniknąć wielu chorób cywilizacyjnych lub minimalizuje ich skutki. KGHM Polska Miedź SA w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu zachęca swoich pracowników i mieszkańców regionu do uprawiania sportu. Finansuje zajęcia i motywuje do zdrowego stylu życia.

Już pięć lat temu spółka KGHM uruchomiła program Eko-Zdrowie. Jego głównym przesłaniem jest profilaktyka zdrowotna i promocja aktywnego stylu życia. Obejmuje on mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

1.NORDIC WALKING

Projekt utworzono dla osób, które ukończyły 35. rok życia. Zakłada on cykliczne zajęcia z udziałem wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów w różnych miastach regionu Zagłębia Miedziowego: Polkowicach, Lubinie, Legnicy i Głogowie. Korzyści płynących z uprawiania tej formy aktywności fizycznej jest wiele. Działa na organizm tak jak bieganie, ale nie obciąża nadmiernie stawów i kręgosłupa. Rozluźnia napięcie mięśni barków, szyi i grzbietu. Nordic walking pomaga pozbyć się kłopotów z krążeniem, sercem i nadwagą. Uczestnicy nabywają bądź doskonalą podstawowe umiejętności marszu z kijami. Uczestniczą też w prelekcjach poświęconych technikom nordic walking i zasadom zdrowego odżywania.
Efekt: do tej pory odbyło się dziewięć edycji zajęć, w których uczestniczyło ponad 1500 osób.

2. NAUKA PŁYWANIA

To cykliczne lekcje podstaw pływania dla dzieci w wieku 5–10 lat. Pływanie pomaga korygować wady postawy u dzieci, w tym przede wszystkim skrzywienia kręgosłupa. Rozwija i rozciąga mięśnie. Sport ten ma też bardzo pozytywny wpływ na układy oddechowy i krążenia człowieka. Zajęcia odbywają się na krytych pływalniach kilku miast Zagłębia Miedziowego: w Chojnowie, Legnicy, Lubinie, Polkowicach, Głogowie i Rudnej. Uczestniczy w nich (w jednej edycji) ponad 350 dzieci, które podstawowe umiejętności poruszania się w wodzie opanowują pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z klubów pływackich regionu.
Efekt: Z dziewięciu edycji zajęć nauki pływania skorzystało niemal 2500 dzieci.

3. GIMNASTYKA REKREACYJNA

To gimnastyka z użyciem specjalistycznych hamaków, realizowana we współpracy z Fundacją Wspierania Kultury Ruchu OCELOT. Zajęcia przeznaczone były dla seniorów. Miały dwa podstawowe cele: osiągnięcie możliwie jak największej elastyczności ciała oraz usunięcie napięć i sztywności. Taka gimnastyka spowalnia też rozwój zmian zwyrodnieniowych w obrębie narządów ruchu. Zajęcia prowadzone były w kilku miastach regionu: Lubinie, Legnicy, Polkowicach, Głogowie i Chojnowie.
Efekt: Do tej pory w projekcie udział wzięło niemal 200 osób w wieku 55–80 lat.

4. ZAJĘCIA FITNESS DLA OSÓB Z NADWAGĄ

Skierowane były do osób w wieku 18–55 lat, zmagających się z nadwagą. Udział w zajęciach fitness poprzedzały kwalifikacje lekarskie.
Efekt: W trzymiesięcznych zajęciach wzięło udział 60 osób.

5. ZAJĘCIA PIŁKARSKIE Z UDZIAŁEM SZKOLENIOWCÓW AKADEMII PIŁKARSKIEJ KGHM

Do tej pory odbyły się trzy edycje zajęć, które miały miejsce w 10 miastach regionu: Bolesławicu, Chojnowie, Chocianowie, Jaworze, Polkowicach, Przemkowie, Prochowicach, Rudnej, Ścinawie i Złotoryi. Projekt skierowany jest szczególnie do chłopców jedenasto-dwunastoletnich, którzy pod opieką trenerów AP KGHM Zagłębie doskonalą swoje umiejętności piłkarskie oraz podstawowe zdolności motoryczne.
Efekt: W zajęciach uczestniczyło ok. 200 chłopców.

6. SPRAWNY PRACOWNIK W TRUDNYM ŚRODOWISKU PRACY

Program skierowany jest do osób pracujących na dole, mających rekomendację lekarza medycyny pracy, który w czasie badań profilaktycznych stwierdza problemy zdrowotne pracownika związane z nadwagą lub słabą wydolność fizyczną. Zadaniem programu jest przygotowanie psychosomatyczne pracowników do pracy w trudnych warunkach. Za jego pośrednictwem popularyzowane są kultura fizyczna oraz profilaktyka zdrowotna.
Efekt: W programie uczestniczyło do tej pory 389 pracowników.

7. SPOTKANIA ZNANYCH SPORTOWCÓW Z ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO Z MIESZKAŃCAMI

KGHM od lat wspomaga pochodzącego z Głogowa pływaka Radosława Kawęckiego – olimpijczyka i kilkukrotnego mistrza świata i Europy w stylu grzbietowym. W ramach współpracy Kawęcki spotyka się z mieszkańcami Zagłębia miedziowego, a zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i regionalnych klubów pływackich. Do tej pory z mistrzem mieli okazję spotkać się i trenować uczniowie z klas o profilu pływackim szkół w Lubinie, Głogowie, Chojnowie, Polkowicach, Rudnej i Legnicy. Kawęcki poświęcił również czas pracownikom KGHM – spotykając się z nimi i trenując podczas specjalnie zorganizowanego eventu na krytej pływalni w Lubinie.

8. SŁODKA JULKA

Program realizowany jest w ramach zadań Miedziowego Centrum Zdrowia. To kampania edukacyjna dotycząca cukrzycy, skierowana do dzieci i realizowana w szkołach w regionie.
Efekt: W spotkaniach uczestniczyło ponad 5000 dzieci.

FUNDACJA KGHM POMAGA

Fundacja KGHM dofinansowuje wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, wspiera aktywność fizyczną osób niepełnosprawnych i warsztaty terapii zajęciowej.

  • Olimpiady: zimowa (ok. 150 osób) i letnia (ok. 150 osób),
  • Zakładowa Liga Piłki Nożnej o Puchar Oddziału ZG Polkowice- -Sieroszowice – aktywny udział 1200 pracowników.

W ramach działalności Fundacji mieści się też promocja zdrowego stylu życia przez sport i zmianę nawyków: 

  • Dzień bez papierosa, l Dofinansowanie kart sportowych,
  • Dostęp do wczasów regeneracyjnych i uzdrowisk (skorzystało dotychczas 41 osób). 
Najnowsze