BLISKO 1500 PROJEKTÓW DO REALIZACJI DLA POLSKICH START–UPÓW

2016-10-18 2:00
BLISKO 1500 PROJEKTÓW DO REALIZACJI DLA POLSKICH START–UPÓW
Autor: materiały promocyjne

Start in Poland to największy w Europie Środkowo-Wschodniej program wspierania rodzimych uzdolnionych specjalistów, którzy zakładają biznes w Polsce. Oferuje on pomoc firmom nie tylko na początku realizacji projektu, ale również na etapie dalszego rozwoju oraz podbijania rynków międzynarodowych.

Program Start in Poland to parasol ochronny nad młodymi polskimi przedsiębiorcami. Wiele rządowych inicjatyw zawartych w programie obejmuje kolejne etapy rozwoju firmy i na każdym z nich oferuje inny rodzaj wsparcia.

Celem programu jest też zwiększenie zainteresowania i otwarcia się dużych spółek (zarówno prywatnych, jak i Skarbu Państwa) na innowacje. Jest to możliwe poprzez inwestycje realizowane właśnie przez start-upy. Taka współpraca gwarantuje zysk obu stronom: rozwój młodych polskich firm dzięki dostępowi do potencjału dużych przedsiębiorstw, a tym dużym - poszerzenie skali działania i wdrożenie innowacji wprowadzanych przez młode firmy. Pieniądze na wsparcie start-upów w Start in Poland zapewni Polski Fundusz Rozwoju.

ETAPY FINANSOWANIA W PROGRAMIE START IN POLAND

1. Inkubacja - dojrzewanie

To faza wczesnego rozwoju przedsiębiorstw (pre-seed, seed): identyfikacja pomysłów opartych na rozwiązaniach innowacyjnych, weryfikacja potencjału rynkowego, przygotowanie do realizacji inwestycji.

2. Akceleracja – wsparcie dużych przedsiębiorstw

W ramach programu Scale UP start-upy będą mogły rozwijać swoje firmy w oparciu o potrzeby dużych przedsiębiorstw, uzyskując wsparcie finansowe i wiedzę oraz doświadczenie zespołów dużych firm.

3. Rozwój – wyjście na rynek

Inwestycje w fazie zdobywania rynków: rozwinięcie działalności badawczo-rozwojowej, uruchomienie produkcji masowej, wdrażania swoich rozwiązań w odpowiedzi na zdefiniowane potrzeby dużych przedsiębiorstw.KTO KORZYSTA ZE START IN POLAND

- odbiorcy ostateczni – młode polskie firmy, czyli start-upy,
- odbiorcy „pośredni" – tzw. akceleratory, czyli duże przedsiębiorstwa, w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa.

-

TU ZNAJDZIEMY INFORMACJE O START IN POLAND:

- Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju o Start in Poland: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/rusza-programstartinpoland-pakiet-instrumentow-dla-innowacyjnych-firm/
- Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju na temat Scale UP: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/pierwsza-inicjatywa-w-ramach-programu-start-in-poland/
- Strona internetowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o pilotażu Scale UP: https://poir.parp.gov.pl/scaleup/scaleup
- Strona internetowa Programu Inteligentny Rozwój: https://www.poir.gov.pl/
- Strona internetowa Polskiego Funduszu Rozwoju: http://www.pfr.pl/

START-UP - CO TO JEST?

„Start up" po angielsku oznacza po prostu: rozpocząć. To firma lub organizacja, która powstała, aby metodą prób i błędów wypracować swój „model biznesowy"(czyli długookresową metodę działania, opartą na zapewnieniu klientom oferty przewyższającej ofertę konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu zysku). Start-upy nieustająco poszukują lepszego modelu, nowego kierunku rozwoju, nowych rynków. Działają w każdej branży, jednak najczęściej związane są z nowymi technologiami. Dużą zaletą start-upu jest niski koszt rozpoczęcia działalności. Wadą zaś wysokie ryzyko niepowodzenia. Jednak warto je podjąć z uwagi na perspektywę dużo wyższego niż w przypadku standardowych firm zwrotu z inwestycji. Jako start-upy rozpoczynały swoją karierę najbardziej dziś rozpoznawalne na świecie marki, takie jak Facebook czy Google.

AKCELERATOR – CO TO JEST?

Akceleracja to inaczej przyspieszenie rozwoju. Akcelerator, w tym przypadku duża firma o ugruntowanej pozycji, działa na rzecz rozwoju gospodarczego. Jednym z jej zadań jest oferowanie mikroprzedsiębiorcom lub małym firmom programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim (relacja ucznia z mistrzem). Celem tej indywidualnej współpracy jest przyspieszenie procesu stworzenia produktu lub usługi i wypuszczenia ich na rynek, czyli tzw. komercjalizacji.

CHCESZ POSTAWIĆ NA ROZWÓJ SWOICH PRACOWNIKÓW? SKORZYSTAJ Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA SZKOLENIA

Zarówno na szkolenie pracowników, jak i siebie samych zwykle brakuje nam środków. Dlatego warto sięgnąć po te finansowane z Funduszy Europejskich. Konkretne oferty znajdziemy w Bazie Usług Rozwojowych.

Fundusze Europejskie finansują wiele działań pomagających w rozwoju osobistym. Są to m.in. szkolenia, doradztwo, coaching (szczególny rodzaj interaktywnego szkolenia), mentoring (doradztwo oparte na kontakcie z mistrzem), e-learning (z wykorzystaniem komputera i internetu) oraz studia podyplomowe.

JAK SKORZYSTAĆ ZE SZKOLEŃ

O dotację na szkolenia mogą się starać przedsiębiorcy z całego kraju. Wszystkie województwa, z wyjątkiem mazowieckiego, zarezerwowały środki na szkolenia dla pracowników sektora mikro-, małych i średnich firm.

Aby uzyskać takie wsparcie, musimy złożyć wniosek w odpowiedzi na konkurs. Konkursy ogłaszane są na poziomie regionów, a finansowanie pochodzi z Programów Regionalnych. Konkursów możemy szukać za pośrednictwem wyszukiwarki na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Wchodzimy w zakładkę „Znajdź dofinansowanie", a następnie w kolejną „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa". W szarym prostokącie po lewej stronie zaznaczamy obszar „Biznes i przedsiębiorczość", a następnie określamy województwo, w którym prowadzimy firmę. Uzyskamy listę konkursów ogłoszonych w twoim regionie.

Gdy otrzymamy dotację na szkolenia, odpowiednich dla nas usług szukamy tylko w Bazie Usług Rozwojowych (do niedawna funkcjonowała nazwa „Rejestr Usług Rozwojowych"). To baza firm z całego kraju, które oferują usługi szkoleniowe lub dotyczące rozwoju osobistego. Są one finansowane głównie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Aby uzyskać do niej wpis, dana firma szkoleniowa musi spełnić różnorodne wysokie kryteria, m.in.
wykazać się odpowiednim doświadczeniem i potencjałem kadrowym. Wpis do Bazy Usług Rozwojowych jest dla takiej firmy niemal jak certyfikat jakości.

JAK SKORZYSTAĆ Z BAZY

Wchodzimy na stronę https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Następnie zakładamy konto. Dzięki temu uzyskamy dostęp do szerokiej bazy ofert usług rozwojowych. Rejestracja wymaga podania podstawowych danych oraz numeru PESEL. Kolejnym ruchem jest utworzenie profilu. Właściciele lub osoby reprezentujące mikro-, małe i średnie firmy są „uczestnikami instytucjonalnymi" i taki profil musimy sobie założyć. Pozwoli on nam na delegowanie pracowników do udziału w wybranym szkoleniu, a także na ocenę usługi po jej zakończeniu.

Z Bazy Usług Rozwojowych możemy korzystać także wtedy, gdy nie otrzymaliśmy dotacji, a za szkolenie zamierzamy zapłacić z własnych środków. Za pośrednictwem wyszukiwarki na stronie możemy porównać konkretne oferty, zapoznać się z ich ocenami (wystawiają je firmy, które skorzystały ze szkoleń), by następnie skontaktować się bezpośrednio z daną firmą.

NA DOBRY POCZĄTEK – SCALE UP

Pierwszy program wspierający młode, polskie, innowacyjne firmy (start-upy) dzięki współpracy ze spółkami Skarbu Państwa w ramach Start in Poland to Scale Up. Ruszył już 15 czerwca tego roku, a jego budżet to 35 milionów złotych.

Jest to pilotażowy konkurs realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Służy opracowaniu i przeprowadzeniu programów, w których start-upy będą mogły rozwijać się we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami.

-

Tu pytajmy o Start in Poland i inne konkursy

Informacji na temat wsparcia z Funduszy Europejskich bezpłatnie udziela nam konsultanci z punktów informacyjnych Funduszy Europejskich. Listę punktów i ich adresy znajdziemy na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

-

POMOC DLA MŁODYCH FIRM

Start-upy przejdą autorski program stworzony we współpracy korporacji z doświadczonymi dużymi spół- kami, tzw. akceleratorami. Młode firmy uzyskają nie tylko wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich (do 250 tys. zł), ale też dostęp do wiedzy wysokiej klasy mentorów, zasobów, infrastruktury, nowych klientów i rynków zbytu. Czas trwania projektu wyniesie 15 miesięcy, każdej współpracy akceleratora ze start- upem zaś: 3-6 miesięcy. Konkurs jest prowadzony w ramach Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB, finansowanego ze środków Programu Inteligentny Rozwój. Jego budżet to 35 mln zł. W pierwszej kolejności odbył się nabór na akceleratory, których zadaniem będzie wspieranie rozwoju start-upów i dostarczanie im narzędzi przyspieszających rozwój biznesu. Każdy akcelerator pomoże minimum 20 młodym firmom. Wybrane w konkursie duże firmy mentorzy otrzymają do dyspozycji pule środków (po 6 mln zł), które będą mogły przeznaczyć na swoje programy. Nabór start-upów właśnie się odbywa.

PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W PROJEKCIE:

1. obowiązkowo - duży przedsiębiorca, preferowane są projekty z udziałem spółki Skarbu Państwa,

2. opcjonalnie - w projekcie można zaangażować np. dużą firmę zagraniczną, korporację i inne podmioty wnoszące zasoby niezbędne lub cenne dla programu akceleracyjnego (np. fundusz seed/venture capital, jednostka naukowa).

NA REALIZACJE PROGRAMU START IN POLAND PRZEZNACZONO:

1. Ok. 2,8 miliarda złotych zł na realizacje działan i poddziałan z Programu Inteligentny Rozwój:

- „Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – BRIdge VC" – 225 mln euro,
- „Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii" (II komponent) – 95 mln euro,
- „Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter" – ponad 180,6 mln euro,
- „Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MSP – Biznest" – ok. 58,2 mln euro,
- „KOFFI – Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy" – ok. 73,1 mln euro

2. 35 milionów złotych – na programy akceleracyjne dla start-upów w programie Scale UP

FIRMY INFORMUJA, ŻE KORZYSTAJĄ Z FUNDUSZY


MARTA PIĘTKA, ekspert ds. Funduszy Europejskich:

Ponad 38 proc. ankietowanych pracuje w przedsiębiorstwach, które korzystały ze wsparcia Funduszy Europejskich. Warto zauważyć, że odsetek pracowników, którzy nie mieli takiej wiedzy, jest bardzo niski, tj. 1,38 proc. Okazuje się, że obowiązek informowania o otrzymanym dofinansowaniu nakładany na przedsiębiorców otrzymujących dofinansowanie jest przez te firmy realizowany, co zresztą przynosi wymierne efekty.

 


Najnowsze