Zwrot pieniędzy za gaz w Rzeszowie. Te osoby mogą się ubiegać o refundację

i

Autor: Pixabay.com

Rachunki za gaz

Olbrzymia obniżka cen gazu przez PGNiG. Ale i tak jej nie odczujemy

2023-02-10 15:52

10 lutego 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy sprzedawcy gazu PGNiG OD oraz przedłużył okres jej obowiązywania do 31 grudnia 2023 r. Ceny gazu w zmienionej taryfie spadły o 20,5 proc. (z poziomu: 649,92 zł/MWh do poziomu 516,73 zł/MWh). Co istotne - cena w zatwierdzonej zmianie jest wypadkową zakontraktowanych ilości paliw gazowych w dotychczasowych warunkach rynkowych oraz ilości planowanych do dokupienia przez PGNiG OD na okres obowiązywania taryfy - czytamy w komunikacie Urzędu.

Szczególne rozwiązania chroniące odbiorców w 2023 r.

Jak informuje URE, w związku ze znacznymi spadkami cen gazu na rynkach hurtowych w stosunku do cen obowiązujących do grudnia ubiegłego roku, Prezes URE wezwał szereg podmiotów podlegających obowiązkowi zatwierdzania przez regulatora taryfy na sprzedaż gazu - w tym PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - do obniżenia cen paliw i przedłożenia wniosków o zmianę taryf.

Ze względu na trwającą od ponad roku wyjątkową sytuację na europejskim i krajowym rynku gazu, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie rozwiązań, które w 2023 r. mają chronić odbiorców w gospodarstwach domowych oraz odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej przed szokiem cenowym spowodowanym bezprecedensowym poziomem cen gazu ziemnego. W związku z tym:

·         cena gazu dla odbiorców uprawnionych zamrożona została na poziomie 200,17 zł/MWh[3],

·         stawka opłaty abonamentowej została zamrożona na poziomie obowiązującym 1 stycznia 2022 r.,

·         stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych[5] zostały zamrożone w 2023 r. na poziomie stawek dystrybucyjnych z taryfy operatora systemu dystrybucyjnego, stosowanej w dniu 31 grudnia 2022 r.

-Zatem zatwierdzona dziś zmiana taryfy nie ma wpływu na wysokość płatności kompleksowa netto odbiorców taryfowych. Od poziomu taryf uzależniona jest natomiast wysokość rekompensat, które będą wypłacane przedsiębiorcom -informuje URE. 

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek
Sonda
O ile procent zwiększyły ci się w 2023 roku rachunki za prąd, gaz, wodę i czynsz? W porównaniu do opłat sprzed roku
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze