ksiądz, kościół

i

Autor: pixabay.com

Pieniądze na religie

Dajesz księdzu pieniądze w kopercie? Nie rób tego! Bo na tym stracisz

2023-04-11 17:47

W Polsce oficjalnie nie ma podatku na kościół. Wierni nie mają odprowadzanych na ten cel podatków. Mogą natomiast wspierać swoje parafie odpowiednimi datkami. Popularne jest przekazywanie pieniędzy w kopercie. Tymczasem okazuje się, że lepiej przekazać odpowiednią sumę w inny sposób. Dzięki temu podatnicy mają możliwość odliczenia darowizny od podatku.

Pieniądze na kościół

Teoretycznie jedynym źródłem finansowania Funduszu Kościelnego w Polsce jest od 1990 roku budżet państwa. Tymczasem nie jest tajemnicą, że wierni wspomagają kościelny/parafialny budżet dobrowolnymi datkami. Ich wysokość jest różna. Pieniądze przekazywane są na różne cele. W powszechnie znanych kopertach parafianie przekazują pieniądze księżom podczas kolędy czy w ramach zapłaty za wykonane usługi takie jak np. pochówek, chrzciny czy ślub. Niektórzy w taki sposób finansują na przykład remont kościoła czy zakup witraży. Przekazując daną kwotę w kopercie, nie można tej puli już od niczego odliczyć, np. od podatku. Ale decydując się inna formę dokonania wpłaty na rzecz kościoła/parafii, można jeszcze na tym skorzystać. Jak to zrobić? 

Darowizna to inaczej nieodpłatne przekazanie danego składnika majątku na rzecz drugiej osoby. Podczas tej czynności rodzi się obowiązek podatkowy w postaci podatku od spadków i darowizn. Odliczyć darowiznę mogą podatnicy, którzy przekazali środki na cele kultu religijnego. Ulga przysługuje podatnikom, którzy rozliczają dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

Darowizna na rzecz kościoła

Darowizna na cele kultu religijnego to np. darowizna przekazana kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (tj. zakonom, parafiom) na m.in.: budowę lub remont, wyposażenie, zakup przedmiotów liturgicznych, np. ornatów, kielichów czy monstrancji.

Co bardzo ważne to to, że taką darowiznę trzeba odpowiednio udokumentować. Trudno w tej sytuacji mieć rachunek czy paragon, ale możliwe jest posiadanie dowodu wpłaty na konto bankowe. Pamiętać należy o właściwym opisaniu tytułu przelewu. Dokument potwierdzający przelew musi zawierać dane obdarowanego oraz potwierdzenie, że obdarowany darowiznę przyjął.

Darowiznę na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) i na cele kultu religijnego odliczasz w wysokości 6% dochodu. Te dwie darowizny możesz odliczyć w łącznej wysokości 1.500 zł. Natomiast darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze odliczasz w pełnej wysokości, bez ograniczenia jakimkolwiek limitem.

Sonda
Czy płatny parking pod kościołem to dobry pomysł?
Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz
Najnowsze