PGNiG

i

Autor: Shutterstock PGNiG zanotował ponad 4 mld zł zysku w I kw. br.

Ceny gazu

Dostali pismo z prawie 90 proc. wzrostem cen za gaz! Firma wyjaśnia

2022-08-22 10:44

Klienci PGNiG otrzymują niepokojące pisma, z których dowiedzieć mogą się o zmianach w Taryfie Nr 11. Wiadomość zawiera także informacje o podwyższeniu ceny za paliwo gazowe o 83,7 proc. Niejasną treść dokumentu można zinterpretować jako ostrzeżenie przed ogromną podwyżką. Jak jest w rzeczywistości?

Pismo od PGNiG

Klienci PGNiG w skrzynkach na listy znaleźli enigmatyczne pismo, którego treść można zinterpretować jako ostrzeżenie przed wysokimi podwyżkami. W dokumencie zatytułowanym "Informacja w zakresie nowej Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., w zakresie nowej Taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie oraz zmian wynikających z tzw. Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej oraz zmian w podatku akcyzowym". czytamy, że "17 grudnia 2021 r. Prezes URE zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 11 na okres do 31 grudnia 2022 r.". Dalej można dowiedzieć się, że taryfa w życie weszła zp oczątkiem tego roku a "najważniejsza zmiana w taryfie Nr 11, w porównaniu z Taryfą PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowym iNr 10 to podwyższenie ceny za paliwo gazowe w grupach taryfowych 1-5 o średnio o 83,7 proc.". Z pisma dowiadujemy się także, że stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie.

Pieniądze to nie wszystko – Igor Wasilewski

Czy otrzymane przez klientów PGniG pismo oznacza rzeczywiście ogromną podwyżkę? Nie. Przedsiębiorstwo informuje, zgodnie ze zobowiązaniami, o zmianach taryfowych.

— PGNiG Obrót Detaliczny realizuje wysyłkę informacji o taryfie na rok 2022 w trybie ciągłym. Termin dostarczenia informacji jest związany między innymi ze sposobem rozliczeń wybranym przez danego Klienta (tj. jeśli np. Klient korzysta z rozliczenia półrocznego, to otrzymuje informację wraz z fakturą za wybrany okres). Ponadto informujemy, że PGNiG Obrót Detaliczny realizuje proces zmiany systemu bilingowego i migracji danych, która w niektórych przypadkach może wpływać na termin dostarczenia dokumentów — napisał Departament Komunikacji PGNiG Obrót Detaliczny w odpowiedzi na pytanie "Business Insider".

Podwyżka w tym roku jest niemożliwa ze zględu na zamrożenie cen. Nie znaczy to jednak, że podwyżek nie zobaczymy w przyszłym roku.

Sonda
Kto ponosi odpowiedzialność za wysokie podwyżki cen energii i gazu?
Najnowsze