zus

i

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator ZUS bardzo rzadko wypłaca rentę szkoleniową, bo bardzo mało osób się po nią zgłasza. Wiedza na temat renty szkoleniowej jest znikoma

Dziś upływa termin

Emeryci i renciści muszą się z tego rozliczyć! Termin upływa 29 lutego, ZUS nie poczeka

2024-02-29 8:38

Emeryci i renciści, którzy w ubiegłym roku dorabiali, mają czas do końca lutego na poinformowanie ZUS-u o dodatkowych przychodach. Obowiązek dotyczy tych, którzy oprócz świadczenia ZUS-u osiągali dochód np. z umowy o pracę lub działalności gospodarczej.

Limity w dorabianiu do emerytury lub renty

Rencistów i wcześniejszych emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn) obowiązują limity w dorabianiu do świadczeń. "Są oni zobowiązani do końca lutego poinformować ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych w 2023 r." – poinformował rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.

Dorabianie do emerytury lub renty – należy pamiętać o obowiązkach wobec ZUS

Informacja o przychodach jest potrzebna, aby ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości.

ZUS zaznaczył w komunikacie, że przychody rozliczane są na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy emeryta lub rencisty. Z kolei osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, składają własne oświadczenie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Co ważne, rozliczeniu podlegają również przychody z pracy za granicą czy z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej.

Aby ZUS mógł rozliczyć świadczenie w najkorzystniejszy sposób (rocznie lub miesięcznie), warto przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Na podstawie tych dokumentów Zakład porówna przychód z granicznymi kwotami przychodu dla 2023 r. albo kwotami przychodu dla poszczególnych miesięcy.

"Jeśli nawet w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie został osiągnięty, rozliczenie w skali roku może nie rodzić żadnych skutków finansowych" – podkreślił rzecznik ZUS.

Kto może dorabiać do emerytury bez limitu?

Wyjaśnił, że – co do zasady – emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS-u o zarobkach.

"Jeśli jednak osiągnęli ten wiek w trakcie 2023 r., to muszą rozliczyć się w ZUS-ie z zarobków uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem wieku emerytalnego" – zaznaczył Żebrowski.

Do jakich rodzajów renty można dorabiać bez limitu?

Limity w dorabianiu nie dotyczą także osób pobierających rentę rodzinną, która kwotowo jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokością przychodów nie muszą przejmować się także osoby, które otrzymują emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową lub rentę rodzinną po takim inwalidzie.

 Informacji o zarobkach nie muszą także składać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, a pobierają rentę rodzinną i są zatrudnieni na umowie-zleceniu lub agencyjnej. Wyjątek stanowią uczniowie pobierający renty socjalne.

Pieniądze to nie wszystko - Marian Banaś

QUIZ PRL. Co się piło w Polsce Ludowej?

Pytanie 1 z 15
Kawa zalewana wrzątkiem w PRL-u nosiła nazwę:
QUIZ PRL. Co się piło w Polsce Ludowej ?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze