Pieniądze monety złotówki

i

Autor: Piotr Grzybowski

Emerytura minimalna. Co trzeba zrobić, żeby ją dostać?

2017-03-15 8:45

Najniższa emerytura od 1 marca 2017 roku została podwyższona i wynosi obecnie 1000 zł. Jednak nie wszyscy seniorzy mogą liczyć na gwarantowane przez państwo minimalne świadczenie. Koniecznej jest bowiem spełnienie warunku odpowiedniego stażu pracy. Sprawdź kto ma prawo do minimalnej emerytury, a komu państwo jej nie zagwarantuje.

Nie wszyscy mają prawo do emerytury minimalnej. Żeby ją otrzymać, trzeba spełnić określone warunki, w tym warunki stażowe. Kiedy wiek emerytalny został podwyższony do 67 lat (zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn), jednocześnie podniesiono kryteria stażu pracy uprawniające do otrzymanie emerytury minimalnej (w zależności od daty urodzenia). Obecnie - kobieta, która chce ubiegać się o najniższą emeryturę musi udowodnić co najmniej 22-letni staż pracy, natomiast dla mężczyzny - minimalny staż pracy potrzebny do otrzymania najniższej emerytury wynosi 25 lat. Jeżeli kandydat na emeryta osiągnie taki staż, a po wyliczeniach okaże się, że jego świadczenie jest niższe niż 1000 zł, ZUS automatycznie podwyższy je do wysokości najniższej emerytury.

20 zamiast 22 lat stażu pracy
Zasady przyznawania minimalnej emerytury zmienią się od października 2017 roku, kiedy wejdą w życie przepisy umożliwiające przechodzenie na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To dobra wiadomość dla kobiet, ponieważ wraz z obniżeniem wieku emerytalnego łatwiej będzie można najniższe świadczenie dostać. Przechodząc na emeryturę w wieku 60 lat, kobieta będzie musiała wykazać - zamiast 22 lat - tylko 20 lat stażu pracy. Dla mężczyzn nic się nie zmieni, nadal będzie wymagane 25 lat stażu pracy.

Co się liczy do stażu
Do stażu liczą się okresy składkowe ( gdy od naszej pensji były odprowadzane składki emerytalno-rentowe) ) i nieskładkowe (np. zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne), przy czym okresy nieskładkowe nie mogą jednak przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych. Obecnie minimalny staż pracy potrzebny do otrzymania najniższej emerytury to 25 lat dla mężczyzn i 22 lata dla kobiet, zatem tylko te osoby mogą liczyć na podwyższone świadczenie.

Kogo ominie podwyżka
Podwyżka minimalnej emerytury do 1000 zł od 1 marca 2017 roku dotyczy jednak wyłącznie urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. Na podwyższenie swoich świadczeń nie mogą liczyć osoby starsze, które przeszły na emeryturę według wcześniej obowiązujących zasad. Podwyżka do 1000 zł dotyczy bowiem tylko tych, którzy obecnie mają prawo do minimalnego świadczenia.

Komu mniej niż 1000 zł
Emerytury w wysokości co najmniej 1000 zł nie dostaną ci, którzy nie spełniają wymogów dotyczących stażu pracy i za krótko opłacali składki. Oni otrzymają świadczenie wynikające ze zgromadzonego kapitału w ZUS (np. zaledwie kilkaset złotych). Dotyczy to np. osób, które tylko sporadycznie były zatrudnione na etacie albo pracowały na podstawie umowy o dzieło, od których nie odprowadza się składek emerytalno-rentowych. Emerytury poniżej minimalnej mogą się spodziewać ci, którzy mieli dłuższe przerwy w pracy (bezrobocie) albo długo chorowali (od zasiłków chorobowych nie odprowadza się składek), kobiety, które przez wiele lat zajmowały się dziećmi czy przedsiębiorcy, którzy opłacali najniższe składki ZUS. Oczywiście, gwarancji minimalnej emerytury nie mają też osoby pracujące na czarno.

Groszowe emerytury
Obniżenie wieku emerytalnego i krótsza praca oznaczają niższą emeryturę, a obecnie przy przyznawaniu prawa do tego świadczenia liczą się tylko i wyłącznie nasze składki zgromadzone w ZUS. Tymczasem ZUS szacuje, że około 80 tys. Polaków już teraz otrzymuje świadczenie poniżej 1000 zł. I problem będzie coraz większy, bo ZUS ma obowiązek wypłacania emerytury co miesiąc (nawet przy jednej składce). W związku z tym niekiedy dochodzi do absurdalnych sytuacji,bo emeryt otrzymuje kilka złotych albo nawet kilkadziesiąt groszy miesięcznie. Dlatego w rekomendacji do zmian w systemie emerytalnym Ministerstwo Pracy proponuje, aby comiesięczną emeryturę dostawały tylko osoby, które mają "minimum 5-letni staż pracy, a ich wyliczona emerytura przewyższa kwotę 1/3 emerytury najniższej, gwarantowanej przez państwo". Innym pomysłem jest udowodnienie 15-letniego stażu pracy.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze