Emerytka z Warszawy ujawniła prawdę o waloryzacji emerytur z ZUS. To masakra!. Wysokość waloryzacji z tabeli to fikcja?!

i

Autor: Sebastian Wielechowski / Super Express; Shutterstock Emerytka z Warszawy ujawniła prawdę o waloryzacji emerytur z ZUS. "To masakra!". Wysokość waloryzacji z tabeli to fikcja?!

Trzeba ją zwrócić?

Emerytura po śmierci seniora. Kiedy nie trzeba zwracać pieniędzy do ZUS?

2023-02-14 0:09

Może zdarzyć się, że po śmierci członka rodziny na konto wpływa jeszcze emerytura lub listonosz przynosi ją do domu. Czy ZUS będzie dochodził od bliskich zwrotu przekazanej kwoty?

Spis treści

 1. Emerytura po zmarłym. Kiedy nie trzeba zwracać pieniędzy?
 2. W jakim przypadku pieniądze trzeba zwrócić?
 3. Wypłata niezrealizowanego świadczenia
 4. Komu przysługuje wypłata niezrealizowanego świadczenia?
 5. Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Emerytura po zmarłym. Kiedy nie trzeba zwracać pieniędzy?

Prawo do emerytury czy renty ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej. Jeśli zgon nastąpił przed terminem płatności świadczenia i istnieje możliwość wstrzymania tej wypłaty, ZUS przestaje przekazywać pieniądze od miesiąca, w którym nastąpiła śmierć. W przeciwnym przypadku ZUS wstrzymuje wypłatę w kolejnym miesiącu, po śmierci emeryta bądź rencisty.

Jeśli emerytura zmarłego zostanie wypłacona w miesiącu śmierci beneficjenta, to nie trzeba jej zwracać. Nie ma znaczenia, czy świadczenie przyszło tydzień, czy dwa tygodnie po zgonie - jeśli została przyznana w tym samym miesiącu.

W jakim przypadku pieniądze trzeba zwrócić?

Inaczej jest w przypadku, gdy pieniądze zostaną wpłacone na konto, lub listonosz przyniesie je miesiąc po śmierci bliskiej osoby. Wtedy świadczenie trzeba zwrócić. Istotny jest termin przelewu. Jeśli osoba umiera np. w ostatni dzień czerwca, a wypłata wpływa za lipiec, to pieniądze należy zwrócić. Jeśli pieniądze trafiły do banku, należy je zostawić na koncie. ZUS sam upomni się do banku o zwrot. W przypadku, gdy pieniądze zostały już wypłacone przez bliskich najlepiej jest wpłacić na konto brakującą kwotę.

Wypłata niezrealizowanego świadczenia

Czasem dochodzi do sytuacji, że pieniądze nie trafią do zmarłego w ostatnim miesiącu jego życia, ale należą się jego rodzinie. Wtedy trzeba złożyć wniosek do ZUS o wypłatę niezrealizowanego świadczenia.

Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone. Niezrealizowane świadczenie to również takie, gdy osoba złożyła wniosek o emeryturę lub rentę i zmarła, zanim wydano decyzję przyznającą świadczenie. Podobnie jest, gdy złożyła wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty, a przed załatwieniem tego wniosku przez ZUS zmarła.

Komu przysługuje wypłata niezrealizowanego świadczenia?

Większość osób zastanawia się, komu przysługuje wypłata niezrealizowanego świadczenia. Przysługuje ona:

 • w pierwszej kolejności – mąż, żona lub dzieci zmarłego, jeśli prowadziły z nim wspólne gospodarstwo domowe,
 • w drugiej kolejności – małżonkowie i dzieci, z którymi zmarły nie prowadził gospodarstwa domowego (w razie braku małżonka, dzieci, z którymi zmarła osoba prowadziła wspólne gospodarstwo domowe).
 • w trzeciej kolejności – inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub ci, na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła, w razie braku wymienionych wyżej małżonka i dzieci.

Aby ubiegać się o wypłatę niezrealizowanego świadczenia należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o niezrealizowane świadczenie (wniosek ENS),
 • odpis aktu zgonu, chyba, że złożyłeś go wcześniej np. wraz z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy,
 • w przypadku małżonka: odpis aktu małżeństwa,
 • w przypadku dzieci: odpis aktu urodzenia,
 • oświadczenie lub inne dowody, które potwierdzają, że prowadziłeś wspólne gospodarstwo domowe ze zmarłym lub przyczyniałeś się do jego utrzymania.

Wniosek i dokumenty możesz złożyć w każdej placówce ZUS, wysłać pocztą, lub wysłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Jeżeli poniosłeś koszty pogrzebu, może ci przysługiwać zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby ubezpieczonej w ZUS oraz otrzymującej emeryturę lub rentę. Rodzina zmarłego lub inne podmioty uprawnione mogą otrzymać jednorazowo 4000 zł na pokrycie kosztów pogrzebu. Jeśli koszty te zostały poniesione przez więcej niż jedną osobę, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek
Sonda
15. emerytura to dobry pomysł?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze