Segregacja śmieci: kolory pojemników na odpady. Co wrzucamy do każdego z nich?

i

Autor: GettyImages Poszczególne rodzaje śmieci powinny trafić do pojemników oznaczonych stałymi kolorami. Do niebieskiego wrzucamy papier, do żółtego plastik i metal, do zielonego szkło, do brązowego odpady bio, do szarego odpady ogrodowe, a do czarnego odpady zmieszane.

Gigantyczne podwyżki opłat za śmieci. Sprawdź ceny w swoim mieście

2021-01-11 21:08

Opłaty za wywóz śmieci w większości miast idą w górę. Sprawdziliśmy, jak wyglądają cenniki w największych miastach w Polsce. Różnice są spore i dotyczą nie tylko samych kwot, ale i sposobów naliczania opłat.

Nowy rok zwykle przynosi podwyżki rozmaitych opłat. Nie inaczej jest w przypadku opłat za wywóz śmieci. W większości miast w Polsce ceny idą w górę. Choć systemy naliczania opłat są rozmaite, to wiadomość o podwyżce dotyczy niemal wszystkich. Przedstawiamy cenniki i systemy opłat z wybranych miast.

Warszawa:

Od kwietnia 2021 r. w Warszawie będą obowiązywać nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Opłata będzie liczona na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatniego roku. Nowa stawka opłaty miesięcznej dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych domów będzie liczona wg wzoru: 12,73 zł x 1m3*. Na przykład zużywasz 2,5 m sześciennego wody, to płacisz za wywóz śmieci 31,82 zł.

Kraków:

23 zł od osoby miesięcznie, niezależnie od tego, czy mieszka się w domu jednorodzinnym czy w bloku .Ci, którzy nie segregują śmieci – 46 zł.

Kiedy otworzą galerie handlowe?

Wrocław:

W zależności od ilości powierzchni przypadającej na mieszkańca – do 27 m2 lub powyżej – oraz rodzaju zabudowy wysokość opłaty ustanowiono w następujących wysokościach: Zabudowa wielorodzinna:

za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość: 25,50 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, od metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego: 1,20 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Domki jednorodzinne i j budynki, w których znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne:

za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość: 29,50 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, od metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego: 1,30 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Poznań:

Mieszkańcy domów wielorodzinnych - 25 zł od osoby, a jednorodzinnych – 28 zł.

Sedno Sprawy - Adam Abramowicz

Gdańsk:

Od lutego stawki za odbiór odpadów komunalnych zależne od powierzchni użytkowej lokali i wynoszą:

– 0,88 zł/m2 powierzchni lokalu mieszkalnego do 110m2

– 0,10zł/m2 powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 110m2

W przypadku stwierdzenia braku segregacji opłaty za wywóz śmieci są dwukrotnie wyższe.

Łódź:

9,60 zł za śmieci za każdy metr sześcienny wody. Opłata dla osób, które nie będą segregować śmieci - dwukrotność stawki bazowej tj. 19,20 zł za metr wody w zamieszkałych oraz oraz 2,80 zł za metr powierzchni do 300 m i 80 gr. za metr dla lokali powyżej 300 m w niezamieszkałych.

Biedronka - wielkie hity od poniedziałku

Szczecin:

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 6 m3 *oraz W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ: 8,80 zł za 1metr sześcienny zużytej wody.

Dla pozostałych nieruchomości W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ (w tych nieruchomościach, w których średniomiesięczne zużycie wody przekracza 6 m sześcienny wody) 99,90 zł miesięcznie  od gospodarstwa domowego.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze