Jak rozliczyć PIT po 30 kwietnia? Akcja „Rozlicz PIT z Super Expressem” - część I

2020-05-11 5:18 DR/Ministerstwo Finansów/Krajowa Administracja Skarbowa
Rozliczenie PIT przez pracodawcę
Autor: Shutterstock

W tym roku, w związku ze szczególną sytuacją podatnicy mają więcej czasu na złożenie PIT. Choć standardowy termin minął 30 kwietnia, nadal można złożyć zeznanie do 1 czerwca, bez żadnych konsekwencji. Dotyczy to wszystkich zeznań rocznych, w tym PIT-37. W I części wyjaśnimy jak rozliczyć PIT. W kolejnych częściach "Super Express" wyjaśni jak opłaca się rozliczać? Razem czy osobno? Jakie są odliczenia od podatku? Co możemy odliczyć od dochodu? Jak dokonać korekty zeznania podatkowego?

USŁUGA TWÓJ E-PIT PO 30 KWIETNIA

Dla osób, które rozliczają PIT-37 Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała zeznania podatkowe w usłudze Twój e-PIT. Jeśli do 30 kwietnia nie rozliczyłeś się samodzielnie, Twoje zeznanie w usłudze zostało 30 kwietnia automatycznie zaakceptowane. Jeśli takie zeznanie przygotowane przez administrację skarbową i automatycznie zaakceptowane trzeba skorygować, można to zrobić bez żadnych konsekwencji do 1 czerwca poprzez usługę Twój e-PIT, e-Deklarację lub w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Najprostszym i najszybszym sposobem na zrobienie tego jest jednak skorzystanie z opcji korekty deklaracji w usłudze Twój e-PIT. Swoje zeznanie znajdziesz po zalogowaniu się do usługi w zakładce „złożone dokumenty”. Możesz zmienić w tej deklaracji wszelkie dane, m.in. dot. ulg czy OPP, której przekażesz 1% podatku, oraz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

NIEDOPŁATA I ZWROT NADPŁATY W USŁUDZE TWÓJ E-PIT

Jeśli z automatycznie zaakceptowanego zeznania będzie wynikać niedopłata podatku, urząd skarbowy w terminie do 30 maja p ow i adomi cię o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji masz 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od 1 czerwca, będą naliczane odsetki. Jeśli rozliczyłeś się samodzielnie lub też skorzystałeś z opcji korekty deklaracji i masz do zapłaty podatek – musisz to zrobić nie później niż do 1 czerwca. Wydłużony czas na rozliczenie oznacza brak naliczania odsetek za zwłokę w tym terminie. Czas zwrotu nadpłaty podatku wynikającej z rocznych zeznań pozostaje bez zmian. Ci, którzy złożyli zeznanie podatkowe elektronicznie, otrzymają zwrot nadpłaty do 45 dni od dnia złożenia zeznania. Natomiast dla rozliczeń składanych papierowo termin ten wynosi 3 miesiące.

Super Biznes 7 V

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

APLIKACJA E-DEKLARACJE PO 30 KWIETNIA

Aplikacja e-Deklaracje również umożliwia złożenie zeznania PIT po 30 kwietnia. Są tam formularze, a także oświadczenie PIT-OP, za pomocą którego można przekazać 1% podatku wybranej OPP. Uwaga! Jeśli wcześniej złożyłeś PIT albo twoje zeznanie podatkowe zostało automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT, to kolejna deklaracja jest korektą.

1 % PODATKU RÓWNIEŻ DO 1 CZERWCA

Osoby, które rozliczają się samodzielnie i chcą przekazać 1 proc. na rzecz wybranej OPP, zaznaczają to w zeznaniu. Ci, którzy nie składają zeznania samodzielnie (emeryci/renciści) mogą przekazać 1% podatku, korzystając z oświadczenia PIT-OP. Dzięki oświadczeniu PIT-OP możesz przekazać 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, łącznie ze wskazaniem celu szczegółowego. Możesz to zrobić poprzez usługę Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo (składając oświadczenie do specjalnych urn zlokalizowanych we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce), nie później jednak niż do 1 czerwca. Korzystając z usługi Twój e-PIT, masz automatycznie wskazaną OPP z ubiegłorocznego rozliczenia.

DEKLARACJE PAPIEROWE PO 30 KWIETNIA

Deklaracja PIT-37 złożona przez podatnika po 30 kwietnia w formie papierowej będzie obsłużona przez urząd skarbowy i będzie wywoływała skutek prawny. Istotne jest jednak, że deklaracja ta stanowi korektę zeznania zaakceptowanego automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Błędnie wskazany cel złożenia deklaracji będzie weryfikowany przez urząd skarbowy i w razie potrzeby wyjaśniany z podatnikiem.

JAK PRZEKAZAĆ 1%

Jeśli wypełniasz Twój e-PIT i przekazujesz 1% po raz pierwszy:
• wybierz z listy numer KRS OPP, której chcesz przekazać 1% podatku • wskaż cel szczegółowy – jeśli chcesz - zaznacz zgodę na przekazanie OPP informacji o 1% podatku.

Jeśli chcesz zmienić OPP:
• wybierz opcję „Zmieniam organizację”
• wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1% • wskaż cel szczegółowy – jeśli chcesz • zatwierdź tę zmianę.

Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:
• wybierz opcję „Zmieniam organizację”

CHCESZ SPRAWDZIĆ SWOJE ROZLICZENIE W USŁUDZE TWÓJ E-PIT?

W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT. Zaloguj się.

Wpisz swoje dane:
•PESEL albo: NIP i datę urodzenia;
•kwotę przychodu z deklaracji za rok 2018;
• jedną z kwot przychodu za 2019 r., którą znajdziesz w jednej z informacji od pracodawców – np. PIT-11 za rok 2019;
•potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za rok 2018.

Uwaga! Jeśli w 2019 r. otrzymałeś z ZUS PIT-40A i nie rozliczałeś się samodzielnie, podaj kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z PIT 40A lub zaloguj się profilem zaufanym.

Ważne! Aby zalogować się do usługi Twój e-PIT, nie musisz posiadać płatnego podpisu kwalifikowanego.

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową

Najnowsze