Jak rozliczyć subwencję z Tarczy Finansowej PFR

2021-05-18 0:00 Materiał Partnerski
Jak rozliczyć subwencję z Tarczy Finansowej PFR
Autor: Shutterstock

Jeśli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm (czyli 1.0), to już niedługo będziesz musiał ją rozliczyć. W takiej sytuacji jest 348 tys. mikro-, małych i średnich firm. Podpowiadamy, jak przeprowadzić formalności z Polskim Funduszem Rozwoju.

Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników to program pomocowy, który został uruchomiony w ramach Tarczy Antykryzysowej. Częściowo bezzwrotne subwencje popłynęły do 348 tys. mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich firm. Łącznie finansowanie wyniosło prawie 61 mld zł. Celem Tarczy Finansowej PFR była ochrona rynku pracy (tarcza objęła programem około 3 mln pracowników) oraz zapewnienie firmom płynności finansowej w trudnych dla nich czasach pandemii. Subwencja miała im pomóc powrócić na ścieżkę wzrostu.

PIERWSZY KROK NALEŻY DO BANKU

Przed upływem 12 miesięcy od wypłacenia ci subwencji finansowej, bank, z którym zawierałeś umowę o subwencję, odezwie się do ciebie za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Przedstawi ci propozycję PFR dotyczącą wysokości kwoty, którą musisz zwrócić. Będzie to wstępnie uzupełniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Nie wszystkie pola formularza będą jednak uzupełnione, niektóre musisz wypełnić sam. PFR sformułuje swoją propozycję w oparciu o informacje uzyskane z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS. Na początku będziesz się mógł tylko zapoznać z tą propozycją. Nie można jej od razu złożyć i rozliczyć. Musisz poczekać aż zacznie dla ciebie biec termin na złożenie oświadczenia o rozliczeniu subwencji (pierwszy dzień po upływie 12 miesięcy od dnia wypłacenia ci subwencji). Wtedy też uzyskasz możliwość uzupełnienia formularza. Na rozliczenie masz maksymalnie 10 dni.

UZUPEŁNIJ PUSTE POLA

Musisz podać oświadczenia:

  • o wysokości straty na sprzedaży (tylko MŚP) – w przypadku nieuzupełnienia tego pola, PFR przyjmie wartość straty = 0,
  • o spadku przychodów – w przypadku braku danych w rejestrach (dotyczy listy kodów PKD uprawniających do 100 proc. umorzenia subwencji),
  • i inne np. o odpowiedzialności karnej, o przeniesieniu rezydencji podatkowej (jeśli wymagane) czy o przekształceniu.

Po poprawnym wprowadzeniu danych w bankowości elektronicznej, zostanie ci przedstawiony zmieniony projekt oświadczenia o rozliczeniu. Będziesz mógł się z nim zapoznać, wydrukować go i zapisać elektronicznie. Dokładnie sprawdź oświadczenie Zanim podpiszesz oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej, dokładnie sprawdź jego treść. Dane muszą być prawidłowe, a wszystkie pola dotyczące wyliczenia umorzenia subwencji muszą być uzupełnione. Jeśli podpiszesz oświadczenie, czyli złożysz je bez dokonywania w nim zmian, będzie to oznaczać, że zgadzasz się na wyliczoną przez PFR wysokością kwoty (kwota bezsporna). W takim przypadku, nie będziesz mógł później jej zakwestionować w ewentualnym postępowaniu wyjaśniającym.

PODPISANIE OŚWIADCZENIA

Oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę, która je składa za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank.

PFR ZWERYFIKUJE TWOJE OŚWIADCZENIE

Podane przez ciebie informacje będą porównywane z danymi z baz m.in. z ZUS, Ministerstwa Finansów, KAS, KRS, CEIDG, GUS.

PODJĘCIE DECYZJI PRZEZ PFR

Po rozpatrzeniu twojego oświadczenia - jeśli go nie złożysz, to po upływie terminu na jego złożenie – PFR podejmie jedną z trzech decyzji:

1.

Określi kwotę, którą masz zwrócić. Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą uprawnionym do 100 proc. umorzenia subwencji finansowej (dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w wymienionych w regulaminie kodach PKD), to maksymalne umorzenie, na jakie możesz liczyć, wynosi 75 proc. otrzymanej subwencji. Bank wyznaczy ci harmonogram spłat (maksymalnie 24 miesięczne raty, przy czym co najmniej 23 raty będą miały równą wysokość, a ostatnia z rat będzie ratą wyrównawczą). Okres spłaty subwencji rozpocznie się 13 miesięcy kalendarzowych od miesiąca, w którym wypłacono ci subwencję finansową.

2.

Decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi w całości. Taką decyzję otrzymają przedsiębiorcy, którzy naruszyli warunki programu. Na zwrot będziesz miał 14 dni roboczych od dnia udostępnienia ci tej decyzji PFR.

3.

decyzję informującą o tym, że zaistniały okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości kwoty do zwrotu. W takiej sytuacji nastąpi postępowanie wyjaśniające. Po jego zakończeniu PFR określi wysokość subwencji do zwrotu lub nakaże ci jej zwrot w całości. Decyzja 1 i 3 zostaną ci udostępnione w ciągu 15 dni roboczych. Wysokość Subwencji Finansowej podlegającej rozliczeniu odpowiada saldu subwencji finansowej aktualnemu na dzień sporządzenia przez PFR propozycji dotyczącej wysokości kwoty do zwrotu.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z DECYZJĄ PFR

W postępowaniu wyjaśniającym będziesz mógł zwrócić się do PFR – za pośrednictwem swojego banku – z zapytaniem dotyczącym wysokości subwencji podlegającej zwrotowi, wskazanej ci w decyzji PFR. Pamiętaj, że będziesz musiał udokumentować różnice pomiędzy treścią tej decyzji, a stanem faktycznym. Złożenie zapytania nie wstrzyma wykonania pierwotnie wydanej decyzji PFR. Na złożenie zapytania dotyczącego wysokości subwencji finansowej do zwrotu będziesz miał 10 dni roboczych od dnia udostępnienia ci tej decyzji.

PARTNEREM MATERIAŁU JEST PFR

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze