Kredyt/Firma/Przedsiębiorca

i

Autor: Materiały prasowe

Zakładanie firmy. Jak wybrać właściwe kody PKD?

2021-02-16 10:32

Każdy przedsiębiorca niezależnie od formy prawnej, w jakiej prowadzi firmę, jest zobowiązany określać rodzaj wykonywanej działalności. Służą do tego kody PKD. Podanie tych kodów niezbędne jest już w momencie zakładania własnej firmy i towarzyszy przedsiębiorcy na każdym etapie jej prowadzenia. Wyjaśniamy, czym jest klasyfikacja PKD i jakie zasady obowiązują przy określaniu kodów.

Co to jest PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) jest wykazem kodów określających rodzaje działalności gospodarczych wykonywanych w Polsce. Powstała na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. Kody PKD wprowadzono do stosowania w statystyce, ewidencji, dokumentacji, rachunkowości oraz urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Kiedy wybieramy kody PKD?

Kody PKD wpisujemy w czasie wypełniania wniosku CEIDG-1 (wniosek rejestracji działalności gospodarczej). W polu 06.2 znajduje się dziewięć pozycji przeznaczonych do podania odpowiedniego 5-znakowego symbolu zgodnego z klasyfikacją. Rejestrując działalność gospodarczą i wybierając kody PKD zgodne z jej profilem, przedsiębiorca zobligowany jest określić nie tylko obszar działania firmy, ale również działalność przeważającą. To właśnie ten kod PKD wpisywany jest na formularzu na pierwszym miejscu i powinien odzwierciedlać działalność, która będzie dominująca w przedsiębiorstwie. W kolejnych pozycjach wpisujemy kody dodatkowe. Jeśli działalność gospodarcza jest dopiero zakładana, ustalenie przeważającego rodzaju działalności powinno się odbyć na szacowanym udziale sprzedaży, który przedsiębiorca uwzględnił w trakcie planowania działania działalności, np. w biznesplanie.

Jak i gdzie wybrać kody PKD?

Kluczową kwestią podczas zakładania działalności jest umiejętne określenie kodów PKD, które jak najdokładniej oddają usługi świadczone przez przedsiębiorcę. Kody PKD są podzielone na sekcje. Każda sekcja odpowiada konkretnym obszarom biznesu. Przypisano im litery od A do U. Pozostałą część stanowi pięć znaków, które określają kolejno: sekcję, dział, grupę, klasę, podklasę.

Ustalanie numeru PKD dla nowych przedsiębiorców bywa często problematyczne. W celu poprawnego ustalenia kodów PKD można skorzystać z tabel przedstawiających strukturę klasyfikacji, schematu dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Dużym ułatwieniem może być skorzystanie z intuicyjnej listy PKD dostępnej na stronie rządowej biznes.gov.pl, umożliwiającej łatwe dopasowywanie kodu do konkretnej działalności. Wykaz kodów PKD znajduje się także na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, kiedy przedsiębiorca nie jest w stanie określić dokładnie kodów PKD, może poprosić o wydanie interpretacji indywidualnej. Zajmuje się tym Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Instytucja pomoże dobrać kod PKD, który wskazuje w sposób najbardziej odpowiedni rodzaj prowadzonej działalności. Pamiętajmy, że prawidłowe ustalenie kodów PKD jest ważne głównie ze względu na późniejszą możliwość świadczenia określonych usług.

SPRAWDŹ: Ważne zmiany dla frankowiczów. Rzecznik finansowy radzi, co zrobić z kredytem. Sprawdź

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze