emeryt

i

Autor: SHUTTERSTOCK 25 sierpnia ZUS rozpoczyna wypłatę 14. emerytury

Można sporo zyskać

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę. Miesiąc ma znaczenie, możesz zyskać nawet kilkaset złotych

2023-02-03 6:50

Miesiąc, w którym zakończysz pracę i przejdziesz na emeryturę decyduje o wysokości świadczenia. W 2023 roku jest to luty i lipiec.

Spis treści

  1. Jak wylicza się emeryturę?
  2. Co to jest średnie dalsze trwanie życia?
  3. Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?
  4. Kiedy złożyć wniosek?
  5. Rekordowa waloryzacja 2023
  6. Ile wyniesie 13. emerytura w 2023 roku?
  7. Jeśli nie luty to lipiec 2023

Jak wylicza się emeryturę?

Emerytura jest przeliczana na podstawie zgromadzonego i zwaloryzowanego kapitału emerytalnego. Następnie dzieli go przez przewidywaną długość życia.

Do ustalenia emerytury ZUS uwzględnia:

  • zwaloryzowany kapitał początkowy (jeśli byłeś objęty ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 r.)
  • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane na twoim koncie w ZUS po 1998 r.
  • jeśli jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) – zwaloryzowane środki, które są zapisane na subkoncie w ZUS (w tym również przeniesione z OFE).

Co to jest średnie dalsze trwanie życia?

Średnie dalsze trwanie życia jest to przewidywana liczba miesięcy, przez którą będziesz pobierać emeryturę. Tablice średniego dalszego trwania życia ogłasza co roku GUS. Są podstawą do obliczenia emerytur na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?

Luty 2023 - to najlepszy moment na przejście na emeryturę. Składki na twoim koncie będą zwaloryzowane ostatnią waloryzacją roczną (za 2021 r.) oraz kwartalnymi począwszy za pierwszy kwartał 2022 r. Waloryzacje w pierwszym kwartale są zwykle wyższe. Skorzystasz też z obecnych, opłacalnych tablic dalszego trwania życia, rekordowej marcowej waloryzacji świadczeń, a w kwietniu dostaniesz 13 emeryturę.

Możesz zyskać nawet kilkaset złotych w porównaniu, jeśli zdecydowałbyś się przejść na emeryturę np. w kwietniu czy w maju. Według ekspertów - różnica w wysokości świadczenia, może wynieść nawet ok. 20 proc. na korzyść lutowego terminu.

Dodatkowo – w kolejnych tablicach, które będą opublikowane w marcu 2023 r., średnie dalsze trwanie życia się wydłuży, więc wysokość świadczeń spadnie.

Ważne!

Na moment przejścia na emeryturę powinny zwrócić szczególną uwagę kobiety, które przejdą na emeryturę w okresie między 60. i 65. rokiem życia i mają obliczoną okresową emeryturę kapitałową. W momencie osiągnięcia 65. roku życia ich świadczenie jest przeliczane na nowo i wzrasta nawet o 50 – 60 proc. Jeśli więc kobieta osiągnie wiek emerytalny, to najpóźniej do lutego 2023 r. powinna przejść na emeryturę.

Kiedy złożyć wniosek?

Warto rozwiązać umowę jeden lub dwa dni przed końcem miesiąca – np. 27 lutego i do końca miesiąca złożyć wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy. Otrzymamy za ten miesiąc pensję i całą emeryturę.

Rekordowa waloryzacja 2023

Rząd założył wskaźnik na poziomie 13,8 proc., ale ze względu na szalejącą inflację i wzrost przeciętnego wynagrodzenia, waloryzacja może być ok. 15 proc. Ostateczny wskaźnik poznamy w lutym. Waloryzacja będzie kwotowo-procentowa. Podwyżka ma być nie mniejsza niż 250 zł.

Pamiętaj! Waloryzacja obejmuje świadczenia, które są wypłacane od 1 marca. Aby z niej skorzystać, musisz przejść na emeryturę najpóźniej pod koniec lutego.

Ile wyniesie 13. emerytura w 2023 roku?

Ostateczną wysokość dodatkowego świadczenia poznamy w lutym. Na razie w ustawie budżetowej zakłada się wskaźnik waloryzacji na poziomie 13,8 proc. Oznacza to, że trzynastka wyniesie 1588,44 zł brutto.

Jeśli nie luty to lipiec 2023

Drugim korzystnym momentem do przejścia na emeryturę może być lipiec, zwłaszcza dla osób, które nie mogą zrobić tego w lutym, bo nie osiągną jeszcze wieku emerytalnego. Wtedy będzie już zwaloryzowany kapitał zgromadzony w ZUS. Waloryzację składek przeprowadza się corocznie od 1 czerwca. Można się spodziewać, że w tym roku waloryzacja będzie wysoka, bo zależy m.in. od inflacji.

Pieniądze to nie wszystko Paulina Matysiak
Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze