PGE liderem morskiej energetyki wiatrowej

2021-01-21 0:00 Materiał Partnerski
PGE liderem morskiej energetyki wiatrowej
Autor: AdobeStock

Sektor morskiej energetyki wiatrowej w Polsce kryje w sobie olbrzymi potencjał. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę PGE Polska Grupa Energetyczna, która realizuje Program Offshore Grupy PGE, zakładający budowę trzech morskich farm wiatrowych (MFW) na Morzu Bałtyckim. PGE na tym nie poprzestaje i w planie ma budowę kolejnych morskich elektrowni.

PGE do 2030 r. będzie w posiadaniu MFW o mocy 2,5 GW. Po 2030 r. powstanie farma wiatrowa o mocy 1 GW, a w 2040 r. według strategii Grupy PGE będzie posiadać już 6,5 GW mocy zainstalowanej w offshorze, co sytuuje PGE na pozycji lidera rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Już w najbliższej przyszłości elektrownie wiatrowe na Bałtyku, a wraz z nimi wzrost konkurencyjności na rynku, bezpieczeństwa energetycznego i zaangażowanie polskich firm w całym łańcuchu dostaw staną się rzeczywistością.

Elektrownie Wiatrowe PGE

Grupa PGE od lat dąży do spełnienia założeń Programu Offshore. Do tej pory Elektrownia Baltica-1 (o mocy 896 MW) otrzymała techniczne warunki przyłączenia do sieci przesyłowej, a Baltica-2 (1498MW) oraz Baltica-3 (1045 MW) już podpisały umowy przyłączeniowe. Obecnie PGE poszukuje partnera branżowego dla farm wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3. Morska farma wiatrowa Baltica-2 zostanie zlokalizowana ponad 30 km w głąb morza (na wysokości Ustki i Łeby). Zostanie przyłączona do sieci przesyłowej z wykorzystaniem rozdzielni 400 kV w nowej stacji elektroenergetycznej.

Korzyści z budowy morskich elektrowni wiatrowych

Według szacunków do 2040 r. moc zainstalowana w polskiej części Morza Bałtyckiego wyniesie od 8 GW do ponad 11 GW. W tym czasie PGE będzie posiadać 6,5 GW mocy zainstalowanej w morskich elektrowniach wiatrowych, co przyczyni się do uniknięcia prawie 21 mln ton emisji CO2. Energia produkowana z wiatraków będzie w stanie zasilić w energię elektryczną ponad 10 mln gospodarstw domowych.

PGE liderem morskiej energetyki wiatrowej
Autor: Materiały Prasowe

Ważny projekt gospodarczy

Rozwój farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim to jedna z największych inwestycji gospodarczych w Polsce. Plan budowy MFW spotkał się z pozytywnym odbiorem społeczeństwa. Według badań PSEW aż 80 proc. społeczeństwa uważa, że energia pochodząca z morskich elektrowni wiatrowych korzystnie wpływa na walkę ze zmianami klimatu. Biorąc pod uwagę kryzys spowodowany pandemią, MFW na Bałtyku będą istotnym elementem w ożywianiu gospodarki przy jednoczesnym angażowaniu polskich przedsiębiorców. Do 2030 r. w związku z rozwojem offshore może powstać ponad 70 tys. miejsc pracy. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej ponad 100 polskich podmiotów ma szansę uczestniczyć w przygotowaniach, budowie i eksploatacji farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku. MFW mogą powstawać z udziałem polskich dostawców i przedsiębiorców technologii offshore. To również szansa rozwoju dla przemysłu stalowego oraz stoczniowego.

Wspólny cel: rozwój obszaru offshore

PGE, Enea i TAURON to trzy największe w Polsce firmy energetyczne. Aby uzyskać efekt synergii przy podejmowaniu wspólnych działań w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, 18 stycznia 2021 r. spółki podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy kolejnych projektach inwestycyjnych. Porozumienie dotyczy rozwoju offshore w obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Połączenie sił PGE – lidera wśród przedsiębiorstw polskich z udziałem Skarbu Państwa – z TAURONEM, który aktywnie działa w kierunku transformacji energetycznej w kierunku niskoemisyjnym, oraz jednym z ważniejszych podmiotów polskiego rynku energii, firmą ENEA, zwiększy konkurencyjność polskiego rynku offshore. Przede wszystkim to większe szanse na uzyskanie pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych (MFW) oraz możliwości finansowania inwestycji MFW.

Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych:
Jacek Sasin, Wicepremier, Minister aktywów państwowych:

Budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku to projekt o ogromnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. To nie tylko krok ku transformacji naszej energetyki ku gospodarce niskoemisyjnej, ale przede wszystkim korzyści związane ze stymulowaniem rozwoju, zwiększeniem innowacyjności, a także wykorzystaniem potencjału polskich firm. To szczególnie istotne dla przywracania gospodarce wzrostu po kryzysie wywołanym przez pandemię. Jednocześnie kluczowa dla nas jest możliwość uczestniczenia w tym projekcie setek polskich firm, które mogą być dostawcami i podwykonawcami w ramach łańcucha dostaw.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna:
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna:

Spośród polskich przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa PGE jest liderem w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i dysponuje najbardziej rozległą wiedzą na temat realizacji tego rodzaju przedsięwzięć. Podpisany list intencyjny to pierwszy krok do powołania przez PGE, Eneę i Tauron spółki, której celem będzie rozwój morskiej energetyki wiatrowej.

Rozwój offshore w Polsce – korzyści

Rozwój branży offshore w Polsce niesie ze sobą wiele korzyści:

  • dla bezpieczeństwa energetycznego kraju (stabilne źródło energii, mniejsze zapotrzebowanie na import, większa niezależność energetyczna);
  • środowiskowe (energia z OZE, przeciwdziałanie zmianom klimatu w wyniku zmniejszenia redukcji CO2);
  • społeczno-ekonomiczne (rozwój offshore w Polsce, w tym: innowacyjne technologie, nowe usługi, szansa dla przemysłu stalowego i stoczniowego, nowe miejsca pracy, inwestycje na rzecz lokalnej społeczności i rozwoju nadmorskich terenów, wykorzystanie potencjału polskich firm).

Partnerem materiału jest

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA

Najnowsze