Przeciętne wynagrodzenie 2022 GUS

i

Autor: Gettyimages Przeciętne wynagrodzenie 2022 - GUS notuje wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Polsce

Rosnące koszty życia

Przeciętny Polak stracił 1500 zł przez wydatki socjalne rządu PiS

2022-12-01 14:48

Kwestia programu "500 plus", 13 i 14 emerytur a także innych programów socjalnych budzi kontrowersje od momentu wprowadzenia przez wszystkie nowelizacje. Pojawiają się głosy dotyczące napędzania inflacji oraz obciążeń finansowych dla osób, które nie pobierają owych świadczeń. Z raportu " (Nie)oczywiste przyczyny rosnących kosztów życia w Polsce" przygotowanego przez Fundację WEI dowiadujemy się ile statystyczny Polak stracił przez wydatki socjalne partii rządzącej.

Polityka socjalna PiS napędza inflację

Z raportu sporządzonego przez Fundację WEI "(Nie)oczywiste przyczyny rosnących kosztów życia w Polsce" wynika, że polityki socjalne prowadzone przez partię rządzącą podniosły koszty życia w Polsce średnio o 1 500 złotych rocznie.

"Wśród licznych analiz przyczyn wysokiego wzrostu inflacji notowanej od początku 2022 roku nie tylko w Polsce, ale praktycznie w większości krajów UE, coraz częściej wymienia się argumenty, że ponadprzeciętny wzrost cen wynika w istotnej mierze z nadmiernie ekspansywnej polityki fiskalnej. W latach 2022–2023 dodatkowe emerytury i świadczenia 500 plus podniosły inflację w sumie o 1,1 pkt proc.Można szacować, że wypłata 13. i 14. emerytury, zwiększając deficyt finansów publicznych, podbiła średnią inflację w latach 2022–2023 o ok. 0,7 pkt proc. Z kolei wypłata „nieefektywnej” części świadczenia 500+ (36 mld zł, czyli 88 proc. z 41 mld zł) zwiększyła inflację o dodatkowe 1,1 pkt proc. Podział płacy minimalnej w 2020 roku podniósł koszty życia o 0,07 proc." - brzmi fragment raportu Fundacji WEI.

1 punkt proc. wzrostu inflacji to wzrost kosztów życia o 500 zł

Problemem jest również rynek nieruchomości w Polsce. Ceny najmu mieszkań w Polsce wzrosły w okresie ostatniego roku o ok. 30–40 proc. Eksperci podkreślają, że "lekarstwem na rosnące koszty najmu mieszkań jest regulacja cen". Kolejną kwestią jest wysokość obciążeń z tytułu akcyzy. "Według ostatniego rankingu Nanny State Index, w 2021 roku Polska zajmowała 9. miejsce na 30 ocenianych krajów w Europie w zestawieniu wysokości obciążeń z tytułu podatków i akcyzy. Wzrost akcyzy wprowadzony w 2022 roku i dalsze wzrosty tych obciążeń planowane do 2027 roku spowodują, że z dużym prawdopodobieństwem Polska będzie krajem z jeszcze bardziej restrykcyjnym opodatkowaniem tych dóbr" - informuję eksperci fundacji WEI.

Jak podkreślają twórcy raportu "każdy 1 pkt proc. wzrostu inflacji to koszty życia wyższe o 500 zł rocznie a społeczna świadomość tego, że deficyt finansów publicznych, wynikający ze wzrostu wydatków państwa, podnosi koszty życia, jest mocno ograniczona".

Sonda
Czy wysoka inflacja wpływa na Twoje wybory zakupowe?
Pieniądze to nie wszystko - Janusz Steinhoff
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze