Senat jednomyślny

Rekordowa waloryzacja rent i emerytur 2023 przyjęta! Senat jednomyślny

2022-11-17 6:50

Senat jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy dot. waloryzacji rent i emerytur. Już od marca przyszłego roku rencista i emeryt otrzyma o minimum 250 zł większą kwotę. Ile wyniosą świadczenia?

Senat jednogłośnie przyjął nowelizację o waloryzacji emerytur i rent o 13,8 proc.

Za nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowela trafi teraz do prezydenta.

Nowelizacja zakłada, że w 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Zagwarantowana zostanie także minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł.

Podwyższone zostaną najniższe świadczenia odpowiednio do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

W przypadku osób pobierających emeryturę częściową, kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa, niż 125 zł.

Emerytury osób, które nie mają gwarancji wysokości najniższej emerytury (nie mają co najmniej 20 lat pracy w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn), zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji.

Do 3046,29 zł podwyższona zostanie miesięczna kwota graniczna uprawniająca do przyznania świadczenia wyrównawczego, zgodnie z ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Z kolei do 2157,80 zł podwyższony zostanie miesięczny próg wysokości otrzymywanych świadczeń, który uprawnia do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Waloryzacji będzie zastosowana również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

Sonda
Czy emerytura/renta starcza Ci na życie?
Pieniądze to nie wszystko. Cezary Kochalski
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze