PKO BP

i

Autor: PKO BP PKO BP

Rok "cyfrowego przyśpieszenia". Grupa PKO Banku Polskiego wypracowała GIGANTYCZNY zysk!

2021-02-17 11:59

Według wstępnych danych w 2020 roku wypracowała 2,65 mld zł zysku netto. I choć jest to o 34,4 proc. mniej niż przed rokiem to warto zaznaczyć, że 2020 rok był dla banku czasem przyśpieszenia cyfrowej transformacji. Rozwiązania technologiczne wdrożone w banku pozwoliły w czasie pandemii bezpiecznie i bez zakłóceń obsługiwać klientów zdalnie.

Skutki gospodarcze pandemii COVID-19 i ryzyka prawne w sektorze bankowym przełożyły się na wyniki Grupy PKO Banku Polskiego. W samym czwartym kwartale grupa wstępnie osiągnęła 627 mln zł zysku netto. 2020 rok był dla banku czasem przyśpieszenia cyfrowej transformacji. Wdrożone w tym czasie rozwiązania technologiczne pozwoliły mu bezpiecznie i bez zakłóceń obsługiwać klientów w czasie pandemii.

- Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na wynikach Grupy Kapitałowej Banku. Wstępny zysk za 2020 rok wyniósł 2,65 mld zł i był o 1/3 mniejszy niż w poprzednim roku - powiedział na środowej konferencji Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego. - PKO Bank Polski z wyprzedzeniem przygotował się do działania w trudniejszym otoczeniu gospodarczym, dlatego bezpiecznie przeszedł przez najtrudniejszy okres pandemii. Przyśpieszył też wdrażanie rozwiązań cyfrowych, co pozwoliło mu zaoferować klientom wygodne rozwiązania zdalne i bez zakłóceń prowadzić swoją działalność w trudnym 2020 roku - dodał.

Bank Żywności w Toruniu

Aktywa grupy w 2020 roku wzrosły do blisko 382 mld zł, oszczędności klientów wzrosły w dwucyfrowym tempie do 353 mld zł, a finansowanie udzielone klientom pozostało stabilne na poziomie blisko 254 mld zł. Wstępny zysk netto grupy banku w 2020 roku wyniósł 2,65 mld zł i był o 34,4 proc. niższy niż przed rokiem, a wstępny zysk w IV kwartale wyniósł 627 mln zł.

Na spadek rocznego wyniku wpływ miało przede wszystkim pogorszenie sytuacji w otoczeniu gospodarczym wywołane epidemią COVID-19, co zmusiło bank do utworzenia dodatkowych odpisów w kwocie 1,2 mld zł.

Uwaga emeryci! ZUS zawiesza emerytury! Jak nie stracić świadczenia

Pandemia przyśpieszyła przechodzenie klientów do kanałów zdalnych. W taki sposób z usług banku korzysta coraz więcej klientów, a udział kanałów cyfrowych w sprzedaży pożyczek gotówkowych w czwartym kwartale 2020 r. wyniósł aż 67 proc.

Transformacja cyfrowa PKO doceniana jest nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W 2020 roku PKO Bank Polski po raz szósty został uhonorowany tytułem „Bank of the Year in Poland” przyznawanym przez brytyjski miesięcznik „The Banker” należący do grupy Financial Times.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze