Rosnące ceny prądu uderzą firmy. Zdrożeje żywność i usługi

żarówka
Autor: SHUTTERSTOCK żarówka

Według ekspertów przedsiębiorstwa na początku 2019 r. będą musiały zapłacić za prąd nawet 70 proc. więcej niż przed rokiem. W związku z tym część firm może podwyższyć ceny produktów, zdrożeje żywność i usługi.

Eksperci Credit Agricole wyliczyli szacunkowe wzrosty cen prądu dla przedsiębiorców. Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że rynek energii dla polskich firm jest zderegulowany, a ceny nie są ustalane przez Urząd Regulacji Energetyki. W przypadku działalności o cenach decydują prawa popytu i podaży.

Wyliczenia ekspertów pokazują, że rosnące ceny energii firmy odczują na początku przyszłego roku i zapłacą od 50 do 70 proc. więcej niż przed rokiem. Podwyżka taka wynika przede wszystkim ze wzrostu hurtowych cen energii.

Jak informuje tvn24bis.pl, średnia cena kontraktu na dostawy energii na następny dzień na Towarowej Giełdzie Energii we wrześniu wyniosła 276,24 zł/MWh, co oznacza wzrost o 60,2 proc. (rok do roku). Jeszcze silniejszy wzrost można zauważyć w przypadku kontraktów z dostawą na następny rok – ich średnia cena we wrześniu była wyższa o 71,5 proc. niż przed rokiem i wyniosła dokładnie 285,53 zł/MWh.

Powodem podwyżki hurtowych cen ernergii jest wzrost cen praw do emisji CO2, ten z kolei jest efektem reformy europejskiego systemu handlu emisjami. Rosną także globalne ceny węgla, głównie ze względu na zaopotrzebowanie na ten surowiec w Chinach.

Eksperci przewidują wzrost cen 

Według Instytutu Jagiellońskiego wyższe ceny prądu odbiją się na zysku firm i będą najsilniej odczuwalne w sektorze chemicznym, hutniczym, przemyśle elektromaszynowym oraz w górnictwie.

"Nie bez znaczenia pozostaje wzrost kosztów transportu spowodowany wzrostem cen energii zarówno dla transportu pasażerskiego, ale przede wszystkim dla transportu towarowego, który znajdzie przełożenie w kosztach innych producentów wpływając na pogorszenie konkurencyjności naszej gospodarki oraz pogorszenie wskaźników inflacyjnych" – czytamy w raporcie Instytutu.

Z kolei eksperci Credit Agricole zwracają uwagę na inne kwestie. Przewidują, że część firm będzie podnosiła ceny swoich produktów, a dotyczyć ma to górnictwa, produkcji żywności, usług transportowych i pozostałej działalności usługowej. Jak podkreślają, reakcja firmy na wyższe ceny energii będzie odmienna w zależności od branży.Źródło: tvn24bis.pl

Najnowsze