Silny, jesienny wiatr może zrywać dachy. Zabezpiecz się!

i

Autor: Shutterstock

Silny, jesienny wiatr może zrywać dachy. Zabezpiecz się!

2020-09-30 0:00

Media ciągle donoszą o niszczycielskiej sile żywiołów. Zwłaszcza bardzo silnego wiatru, pojawiających się nagle, gwałtownych burz i trąb powietrznych, które niszczą wszystko, co napotykają na drodze i w sekundę zabierają dorobek całego życia. Jesienią takich zjawisk może być więcej. Dlatego bezwzględnie trzeba się ubezpieczać. Bo tylko dobra polisa powoli szybko stanąć na nogi po tragedii.

Najlepszym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie domu lub mieszkania od wszelkiego ryzyka w LINK4. Taka polisa będzie chronić nieruchomość przed skutkami wszystkich zdarzeń losowych. Są to m. in. pożar, uderzenie pioruna, przepięcie, eksplozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, silny wiatr, grad, zalanie, powódź, trzęsienie ziemi, obsunięcie ziemi, lawina, napór śniegu, uderzenie pojazdu mechanicznego czy upadek drzew i masztów. Wyjątki wymienione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ochroną objęte jest zarówno mienie nieruchome (mury, okna, dach), jak i ruchome (wyposażenie, meble, sprzęt, a nawet ubrania). Ubezpieczenie nieruchomości od wszelkiego ryzyka to także zabezpieczenie na wypadek kradzieży z włamaniem. LINK4 ponosi też odpowiedzialność w przypadku szkody wyrządzonej przez "dzikie" zwierzęta oraz w przypadku graffiti na ścianach ubezpieczonego domu jednorodzinnego

Ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka, to także niezwykle przydatne OC w życiu prywatnym dla właściciela nieruchomości i jego domowników oraz Assistance domowy. OC w życiu prywatnym przyda się nie tylko na wypadek zalania sąsiadów. Może być zbawienne także wówczas, gdy ktoś z domowników zarysuje sąsiadowi auto na parkingu lub gdy przypadkiem zniszczymy komuś smartfon czy laptopa. Natomiast Assitance domowy zwolni nas z obowiązków wykonywania drobnych – w przypadku awarii lub związanych ze zgłoszoną szkodą - napraw domowych tj. zatkany odpływ czy uszkodzone gniazdka elektryczne.

Koszt ubezpieczenia nieruchomości zależy od kilku czynników. Są wśród nich jej rodzaj, rok budowy, połażenie czy wielkość. Wyliczenia wysokości składki można dokonać samodzielnie na stronie www.link4.pl, można też zrobić to podczas rozmowy z konsultantem pod numerem 22 444 44 44 lub u jednego ze współpracujących z LINK4 agentów. Przed zawarciem umowy należy zapoznać się ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Wszystkie produkty LINK4 można kupić bez wychodzenia z domu. A dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny są zniżki. 15% na ubezpieczenie nieruchomości i 10% na ubezpieczenia komunikacyjne OC i OC/AC.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze