Startuje cykl edukacyjnych spotkań dla przedsiębiorców

2021-09-15 8:42
Pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia,
Autor: Shutterstock Pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia,

15 września Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczynają cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców – #idearozwojubiznesu. Spotkania będą poświęcone pakietowi rozwiązań przygotowanych przez rząd. Mają one wesprzeć właścicieli firm w prowadzeniu działalności gospodarczej. Rozwiązania dotyczą również tych firm, które zostały dotknięte skutkami pandemii.

Cykl „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to seria spotkań online poświęconych wybranym rozwiązaniom z Polskiego Ładu, a także tarczy antykryzysowej i finansowej. Począwszy od 15 września eksperci z kluczowych instytucji w krajowym systemie gospodarczym będą dzielić się z przedsiębiorcami wiedzą i praktycznymi wskazówkami na temat korzystania z rozwiązań osłonowych przygotowanych dla przedsiębiorców przez rząd.

Do udziału w spotkaniach PARP zaprosiła ekspertów z 19 instytucji m.in.: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów, KUKE, Głównego Urzędu Miar, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Banku Gospodarstwa Krajowego.

W trakcie wideokonferencji zostaną poruszone m.in. tematy: budownictwa, aspektów prawnych przy wprowadzaniu firmy na rynki zagraniczne, korzystania przez biznes z cyfryzacji administracji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, regulacji zamówień publicznych czy pozyskiwania i utrzymywania młodych pracowników. Przedsiębiorcy dowiedzą się też więcej o Systemie Rejestrów w Turystyce, Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków czy Funduszu Pracy na rzecz polskiej przedsiębiorczości.

15 września, w ramach rozpoczynającego cykl spotkania „Rozwijaj swoją firmę cyfrowo”, przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jak cyfryzacja wpływa na odporność firm podczas kryzysu i dlaczego warto inwestować w cyfryzację swoich przedsiębiorstw. Konferencja będzie okazją do zapoznania się z nowym działaniem „Bony na cyfryzację”, które realizuje PARP w ramach Funduszy Europejskich.

Już 16 września uczestnicy spotkania pt. „Polski Ład – korzyści dla przedsiębiorców” będą mieli okazję poznać rozwiązania podatkowe proponowane przez rząd. Eksperci ministerstw przybliżą m.in. zasady funkcjonowania tzw. estońskiego CIT-u oraz ulg na innowacje.

Każde spotkanie składa się z indywidualnych prelekcji zaproszonych ekspertów, moderowanej dyskusji na najważniejsze z poruszonych tematów, a także odpowiedzi na pytania uczestników.

Konferencje z cyklu #idearozwojubiznesu będą transmitowane na żywo na stronie internetowej www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Polski Ład – recepta na restart gospodarki

Olga Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – Dzięki staraniom przedsiębiorców, pracowników oraz mądrej i szybkiej pomocy państwa o bezprecedensowej skali polska gospodarka poradziła sobie z pandemią nadzwyczaj dobrze. Pandemia jest jednak cezurą, która wyznacza trwałą zmianę naszego sposobu funkcjonowania. Nowe czasy potrzebują nowego spojrzenia na gospodarkę i reform społeczno-gospodarczych, które pozwolą jej na rozwój na nowych pułapach. Nasza recepta na restart gospodarki po globalnym wstrząsie związanym z pandemią jest Polski Ład. To nie tylko historyczne podwyższenie kwoty wolnej od podatków do wysokości 30 tys. zł, lecz także kilkanaście korzystnych rozwiązań podatkowych dla przedsiębiorstw. To rozszerzone opcje ryczałtu w PIT (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) i w CIT (estoński CIT), nowe ulgi na innowacje (w tym ulga na prototyp, na zatrudnienie innowacyjnych pracowników oraz na robotyzację), a także ulgi na rozwój i ekspansję.

PARP wspiera przedsiębiorców od początku pandemii

Mikołaj Różycki, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP od początku pandemii wspiera MŚP zarówno specjalnymi programami pomocy finansowej, jak i wsparciem merytorycznym. Przykładem jest kolejny cykl wideokonferencji edukacyjnych. Zależy nam na tym, aby dzięki spotkaniom online dotrzeć do jak najszerszego grona przedsiębiorców. Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów z różnych instytucji i branż, którzy opowiedzą o tych rozwiązaniach osłonowych, które rząd przygotował dla przedsiębiorców.

Doceniamy innowacyjność, elastyczność i cyfryzację

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej - Ostatni rok sprawił, że doceniliśmy innowacyjność, elastyczność i cyfryzację różnych procesów zarówno w przedsiębiorstwach, jak i samorządach. Dzięki przewidzianemu spotkaniu w ramach wideokonferencji możemy sprawdzić, co w tym czasie zadziałało i gdzie jesteśmy. Jakie szanse zostały wykorzystane, a jakie wciąż nie? Jaka czeka nas przyszłość pod kątem innowacji, trendów, ale też np. cyberbezpieczeństwa.

Partnerem materiału jest PARP

Startuje cykl edukacyjnych spotkań dla przedsiębiorców
Autor: Materiały Promocyjne
Najnowsze