Tarcza Antykryzysowa. Pytania i odpowiedzi: Firmy średnie

2020-04-22 6:27 MaAl
Zmiany w “tarczy antykryzysowej”. ZUS informuje jak na tym skorzystają przedsiębiorcy
Autor: Free-Photos, pixabay

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z powodu narodowej kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa musiały mocno ograniczyć swoją działalność. To wygenerowało ogromne straty, których konsekwencje jeszcze długo będą dawać się we znaki właścicielom firm i ich pracownikom. Tarcza antykryzysowa, którą rząd stworzył, by pomóc przedsiębiorcom m.in. zachować płynność finansową i miejsca pracy, to wiele szczegółowych rozwiązań. Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania dotyczące form rządowego wsparcia.

Czytaj Super Express bez wychodzenia z domu.
Kup bezpiecznie Super Express KLIKNIJ tutaj.

Czy działalność prowadzona sezonowo w miesiącach marzec–listopad i zawieszana w pozostałych miesiącach może liczyć na pomoc, jeżeli obroty w tym roku są niższe niż w adekwatnych miesiącach w roku 2019?

Nie. Wymagania są bowiem takie, że świadczenie postojowe może otrzymać osoba prowadząca działalność przed 1 lutego 2020 r.

Nasza rodzinna firma zajmuje się deweloperką i zatrudnia 15 osób. Z nadwyżek finansowych zbudowaliśmy galerię handlową, ok. 8000 mkw. Czy w związku z ustawą nie możemy obciążyć najemców kosztami np. najmu, mediów? Czy jeżeli obniżenie będzie wynosić 90 proc., to te 10 proc. musimy zapłacić?

Zgodnie z art. 15ze. 1. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw. zgodnie z właściwymi przepisami wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).

ZOBACZ TEŻ: Oszustwa na „koronawirusa”: Na to uważaj!

Czy ustawa o zawieszeniu czynszu obejmuje zakład, który wynajmuje przestrzeń w galerii handlowej powyżej 2000 mkw.? Prowadzę taki i nie wiem, co robić z opłatami.

Zgodnie z art. 15ze Ustawy o COVID w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw., wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). Możliwość skorzystania z tego rozwiązania zależy od tego, czy zakład prowadzi działalność, która została prawnie ograniczona na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia, a następnie Rady Ministrów.

Czasowe ograniczenie handlu detalicznego w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000 mkw. nie dotyczy najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży: żywności, produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczego przeznaczenia żywieniowego, gazet, artykułów budowlanych lub remontowych, artykułów dla zwierząt domowych lub paliw. Ogranicza się także prowadzenie działalności usługowej innej niż świadczenie usług medycznych, bankowych, pocztowych, ubezpieczeniowych, pralniczych lub gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności. Ograniczono także prowadzenie handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.

ZOBACZ TEŻ: Koronawirus w Polsce: Darmowe gry na czas kwarantanny

Jestem radcą prawnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Prowadzimy postępowania na podst. KPA, ale i na podst. ustaw szczególnych tj. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W zw. z powyższym chciałbym dopytać, czy zawieszenie biegu terminów procesowych w postępowaniu administracyjnym oznacza, iż zawieszeniu ulegają także terminy wiążące organ. W Ustawie o rehabilitacji jest szereg terminów instrukcyjnych dla organu – np. 14 dni na zebranie opinii itp. – czy w zw. z powyższym te terminy również ulegają zawieszeniu?

Tak, jeżeli są to terminy objęte zakresem art. 15zzs ust. 1 pkt 6. Organ może też skorzystać z ust. 10, który wyłącza przepisy o bezczynności, a także ewentualne sankcje dla organu z tego powodu. Jednak przepisy te powinny być wykorzystywane tylko w szczególnych sytuacjach, gdy organ z przyczyn związanych z COVID-19 nie może działać lub działanie jest utrudnione. Zasadą jest, że organy państwa przez cały czas działają. Należy mieć na uwadze przepis ust. 7, który stanowi, że czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz epidemii są skuteczne. Organ może prowadzić postępowanie.

W przypadku zbierania opinii w terminie 14 dni organ może podjąć odpowied nie czynności, a od strony postępowania będzie zależało, czy skorzysta z prawa, jakie daje zawieszenie terminu, czy dokona odpowiednich czynności i prześle opinię. Jeżeli strona nie odpowie, to należy uznać, że korzysta z prawa wynikającego z zawieszenia terminu. Jeżeli jednak strona/strony zajmą stanowisko, to zgodnie z ust. 7 jest to czynność skuteczna. W takiej sytuacji organ może kontynuować postępowanie. Jeżeli brak postępowania mógłby np. spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia, organ ma obowiązek prowadzić postępowanie. Wtedy nie stosuje się przepisu o zawieszeniu terminów. A organ ma prawo zobowiązać stronę do zajęcia stanowiska w odpowiednim terminie

ZOBACZ TEŻ: „Wakacje kredytowe”: Jak zawiesić spłatę rat kredytu

Od poniedziałku do środy wraz z Super Expressem specjalne dodatki "120 pytań i odpowiedzi do Tarczy Antykryzysowej", w których odpowiadamy na pytania przedsiębiorców, dotyczące rządowego wsparcia

Super Raport 20 IV (goście: Radosław Sikorski, Paweł Borys)
Najnowsze