Tusk rusza z nowym programem mieszkaniowym. Jest też zaskakująca zapowiedź

i

Autor: Shutterstock; Ukrainian Presidential Press Office via AP

Pomoc dla kredytobiorców

Tusk rusza z nowym programem kredytowym. Jest też zaskakująca zapowiedź

2024-02-12 11:03

Od dawna spekulowano, że wakacje kredytowe autorstwa poprzedniego rządu zostaną zastąpione nowym, podobnym programem. Obecnie, ujawniono pierwsze szczegóły planowanych regulacji. Czego mogą się spodziewać kredytobiorcy?

Wsparcie kredytobiorców: projekt zmian w prawie

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Jak wcześniej informował resort finansów, który przygotował projekt, kredytobiorcy, których rata przekracza 35 proc. dochodu, będą mogli zawiesić spłatę raty kredytu w wymiarze jednego miesiąca na kwartał, przy czym w pierwszym kwartale tego roku z wakacji będzie można skorzystać tylko w marcu.

Co przewiduje nowy program wsparcia kredytobiorców?

W projekcie znalazły się też zapisy, na mocy których obniży się wskaźnik raty do dochodu (z 50 do 40 proc.), uprawniający do skorzystania ze wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wskaźnik ten oznacza stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

Jednocześnie w projekcie proponuje się, aby umorzenie 64 rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia następowało po dokonaniu, bez opóźnienia, spłaty 134 rat. Obecne przepisy pozwalają na umorzenie 44 rat, po dokonaniu spłaty 100 rat. Zmiana sprawi, że kwota umorzenia będzie mogła wynieść 33 tys. zł w miejsce obecnych 22 tys. zł.

Jednocześnie okres, przez jaki wsparcie będzie mogło być udzielane, ma zostać wydłużony z obecnych 36 do 40 miesięcy, zwiększona ma być także wartość maksymalnego wsparcia z dotychczasowego poziomu 2 tys. zł do 2,5 tys. zł. Wydłużony będzie również okres spłat wsparcia lub pożyczki z obecnych 144 rat do 200 rat.

Jak wyglądały wakacje kredytowe 2022/2023

W przypadku wakacji kredytowych, z których można było skorzystać w latach 2022-2023, nie było ograniczeń dochodowych, warunkujących skorzystanie z tego rozwiązania. W roku 2022 z wakacji można było skorzystać w ciągu dwóch miesięcy III i IV kw., zaś w roku 2023 z wakacji można było skorzystać w ciągu jednego miesiąca w każdym z czterech kwartałów.

Rząd we wtorek ma się również zająć projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu. Zgodnie z projektem Ministerstwo Przemysłu ma rozpocząć działalność 1 marca 2024 r., a jego siedzibą będą Katowice.

Pieniądze to nie wszystko: Leszek Balcerowicz

QUIZ PRL. Zima w czasach PRL. Pamiętasz Relaksy, Żbiki i zimę stulecia?

Pytanie 1 z 10
1.Buty Relaks były ocieplone:
Zima w PRL
Najnowsze