Będzie podatek od publicznych zrzutek? Rządowe zmiany są procedowane

i

Autor: Shutterstock Będzie podatek od publicznych zrzutek? Rządowe zmiany są procedowane

Kredyty hipoteczne

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Kiedy możemy sięgnąć po pomoc przy spłacie kredytu?

2022-12-09 16:10

O ile do wakacji kredytowych nie trzeba było zbytnio przekonywać klientów banków, to z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie skorzystało zbyt wiele osób. Jak informuje Interia od początku roku zwrócili się po dopłaty do rat z tego funduszu posiadacze zaledwie 8 tys. umów o kredyt hipoteczny, na 2,5 mln umów o kredyt hipoteczny, w tym 2,1 mln złotowych (z FWK mogą korzystać również posiadacze kredytów walutowych)- przypomina portal. Jakie warunki trzeba spełnić żeby sięgnąć po taką pomoc?

Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Interia informuje, że z Funduszu mogą skorzystać te osoby, których koszty obsługi kredytu przekraczają 50 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Jak czytamy na stronach rządowych, miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:

  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł - 1.552,00 zł);
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł - 1.200,00 zł na osobę)
  • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej;

W celu uzyskania wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca powinien złożyć wniosek do kredytodawcy.

Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku gdy kredytobiorca bez opóźnienia spłaci 100 rat, pozostała część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia zostanie umorzona.

Na FWK składają się wpłaty kredytodawców. Wsparcie wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, przy czym indywidualnie ustalana kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie. Jest ono przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi kredytobiorcy, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

Przykładowe wyliczenia wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Jeżeli rata kredytu mieszkaniowego wynosi 2 500 zł., a kredytobiorca spełni jedną z przesłanek do otrzymania wsparcia z FWK (np. stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy - ponad 50%), to może on złożyć wniosek o wsparcie. Kwota wsparcia zostanie ustalona indywidualnie, w oparciu o postanowienia umowy kredytowej.

Zakładając, że zostanie ustalona maksymalna kwota wsparcia – 2 000 zł., to przez 36 miesięcy FWK będzie przekazywał 2 000 zł na wskazany przez kredytodawcę rachunek. Kredytobiorca będzie dopłacał 500 zł.

W tym przypadku, wsparcie dla kredytobiorcy wyniesie 72 000 zł. Zwrot tej kwoty nastąpi po dwóch latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia przez FWK. Do spłaty kredytobiorca ma 144 miesięczne raty w wysokości 500 złotych. Jeżeli spłaci pierwszych 100 rat bez opóźnień (spłata 50 000 zł.), to pozostałe 44 raty (22 000 zł.) zostaną umorzone.

W przypadku gospodarstwa wieloosobowego, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekroczy iloczynu dwukrotności kwoty 600 zł i liczby członków gospodarstwa, np. kwoty 3 600 zł (600 x 2x3) dla rodziny trzyosobowej, to kredytobiorca spełnia przesłankę kryterium dochodowego i może złożyć wniosek o wsparcie. Ustalenie kwoty wsparcia oraz jego zwrot następują analogicznie jak w powyższym przykładzie.

Pieniądze to nie wszystko - Janusz Steinhoff
Sonda
Czy posiadasz kredyt hipoteczny?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze